Uusi sairaala

Oysin alueelle uusi potilashotelli

Julkaistu:

Jo parin vuoden kuluttua Aapistiellä voi sijaita sairaalan uusi potilashotelli. Hotelli palvelee niin potilaita kuin omaisiakin.

 Oysin alueelle uusi potilashotelli

Hoitoprosessit ovat muuttuneet ja yhä useammin potilaat ovat sairaalassa vain päiväaikaan ja tulevat hoitoon kotoa käsin. Osalla potilasta välimatka kotoa sairaalaan on niin pitkä, että asuminen Oulussa on järjestettävä muulla tavoin. Sairaalassa käy paljon myös vierailijoita, niin työntekijöitä kuin omaisiakin

Uudessa sairaalassa toiminnan volyymi tulee kasvamaan samalla kun käytettävissä olevat neliöt vähenevät. On arvioitu, että erityisesti synnyttäjät, kuntoutusta tarvitsevat potilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat ja syöpähoidoissa olevat potilaat hyötyvät potilashotellista. Potilashotellia mahdollisesti tulevaisuudessa käyttävien potilaiden tarkempi määrä on edelleen selvittelyssä.

Potilashotellin erityispiirteitä ovat läheisyys ja mielellään myös sisätilayhteys sairaalan kanssa. Potilashotelli on tulossa lähelle Kainuuntietä Aapistielle Oysin välittömään läheisyyteen. Esteetön ja lämmin kulkuyhteys sairaalaan voidaan rakentaa joko tunneliyhteydellä tai ilmasiltaa pitkin.

Tällä hetkellä Kontinkankaan alueella toimii potilaskoti, missä potilaan ja omaiset voivat viipyä hoitojaksojen aikana. Potilaskodin toimintaa jatketaan potilashotellin valmistumiseen saakka. Potilashotellin rakentaa ja sitä operoi ulkopuoliset toimijat. Potilashotelli voi olla valmiina mahdollisesti jo vuoden 2023 loppupuolella.