Töissä Oysissa

Välinehuoltaja takaa potilasturvallisuutta

Julkaistu:

Välinehuoltaja Joonas Portaankorva varmistaa potilasturvallisuutta. Merkityksellistä on myös hyvä yhteistyö sairaalan eri ammattiryhmien kanssa.

 Välinehuoltaja takaa potilasturvallisuutta
Välinehuoltajan työ on Joonas Portaankorvan mielestä monipuolista.

Välinehuollon tehtävänä on potilaan leikkaushoidossa ja tutkimuksessa käytettävän hoitovälineistön puhdistus, tarkastus, kunnostus, pakkaus, sterilointi, varastointi ja toimittaminen Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulun kaupungin ja Kempeleen eri käyttöpisteisiin.

– Onhan se huikeaa kuulua sairaalan sydämeen ja olla mukana leikkaustoiminnan suuressa perheessä, johon kuuluu leikkausyksikköjen lisäksi välinehuolto, kuljetus, hyllytyspalvelut ym. Merkittävin asia työssäni on kuitenkin potilasturvallisuuden varmistaminen ja infektioiden torjunta, Joonas Portaankorva sanoo.

Lähes seitsemän vuotta välinehuollossa työskennellyt ammattilainen sanoo, että välinehuolto on vahva ja toimiva yhteistyön yksikkö, joka työskentelee päivittäin lukuisten eri ammattiryhmien kanssa.

– Työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Välillä mennään tukka putkella, välillä on rauhallisempia hetkiä. Yksikään päivä ei ole samanlainen.

Tarkkaa työtä

Lääketieteen kehityksessä välinehuoltaja on hyvin mukana. Kun robottikirurgia kasvaa tai uusia hoitoteknologioita otetaan käyttöön, ammattilaiset saavat uusia jatkuvan koulutuksen kautta oppia huoltaakseen uutta välineistöä. Samalla kasvaa myös ymmärrys potilaiden hoitoa ja toipumista helpottavista menetelmistä.

Joonaksen ajatuksissa ovat potilaat, kun hän kertoo instrumenteista, ruuveista, saksista ja pidikkeistä. Hän tuntuu tietävän jokaisen instrumentin ja oudoimman ruuvinkin käyttötarkoituksen, kun ne kulkevat hänen tarkkojen käsiensä kautta puhdistusprosessissa. Välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja varmistamaan, että tuotteet puretaan, kootaan ja puhdistetaan oikealla tavalla.

Välinehuoltajan työ voi olla fyysistä, mutta ergonomiaan on kiinnitetty huomiota ja teknologiaa on tuotu ihmisen avuksi. Enää ei raskaita instrumenttikontteja nostella joka välissä, vaan apuvälineenä ahkeroi Vihivaunu. Robotti hakee sujuvasti sterilointiin siirtyvät välinelaatikot Joonaksen työpisteeltä.

Mukava työyhteisö

OYSin eteläpäähän melkein neljä vuotta sitten rakennetussa välinehuoltokeskuksessa työskentelee lähes 90 työntekijää kolmessa vuorossa läpi vuorokauden. Välinehuoltajia työskentelee myös eri pisteissä leikkausosastojen läheisyydessä.

–  Arvostan tätä työyhteisöä kovasti. Miehenä täällä tulee hyvin toimeen, kun meitä on niin vähän, hän nauraa.

Sosiaalisena kaverina hänestä on mukavaa, kun voi välillä rupatella niitä näitä tai keskustella työstä vieruskaverin kanssa. Apukin on aina lähellä, jos tulee tiukka paikka. Esihenkilöt näyttävät luottamuksensa ja antavat myös palautetta, mikä on viihtyvyyden kannalta Joonakselle arvokas asia.

– Meidän on toki osattava ratkaista pulmia itsenäisestikin tai ainakin on tiedettävä, keneltä vaikkapa keskusleikkausosastolta kysyä, jotta työ tulee oikein hoidetuksi. Yövuorossa kun työskennellään pääsääntöisesti yksin.

Eipä siihen rupatteluun kuitenkaan paljon jää aikaa, sillä välinehuoltajan on pidettävä hyvää tahtia yllä, sillä vuoron aikana kunkin on tehtävä parikymmentä instrumenttikonttia valmiiksi, jotta leikkaukset hoituvat vuorokauden ajasta riippumatta sovitusti ja puhdistetut instrumentit ovat aina saleissa valmiina.

Hän kokee, että omat esimiehet näyttävät ja kertovat luottamuksensa, sillä on iso merkitys sille, että viihdyn. Positiivinen palaute on harvinaista, mutta aina yhtä arvokasta.

–  Me osaamme myös kehua työkavereita, kun on syytä. Yksikötkin muistavat kiittää hyvästä työstä, se on sitä parasta palautetta.

Joonas siirtyy rivakasti steriloinnin puolelle. Hän alkaa jälleen kertoa laveasti välineistön käyttötarkoituksia ja hoitoprosessin kulkua. Joonas Portaankorva on ylpeä työstään, sen näkee selvästi. Ehkäpä kiinnostus hoitoprosesseihin nousee hänen haaveestaan, että jonain päivänä hän kouluttautuu vielä hoitajaksi ja pääsee mukaan potilastyöhön.