Töissä Oysissa

Tarvikevirtojen jäljillä

Julkaistu:

Hannu Valtanen haluaa hoitotarvikkeiden ja instrumenttien kulkevan fiksusti, jolloin hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu tarvikkeiden tilauksesta potilaiden hoitoon.

 Hannu Valtanen toimenpidepakkausvarastossa, jossa ortopedisten leikkausten tarvikkeet erotetaan värikoodein.
Hannu Valtanen toimenpidepakkausvarastossa, jossa ortopedisten leikkausten tarvikkeet erotetaan värikoodein.

Potilaan tullessa OYSiin leikkaukseen häntä varten kerätyt tarvikkeet ja instrumentit ovat valmiina käyttöön. Uudessa sairaalassa tarviketilaus syntyy aikanaan automaattisesti kertakirjauksella.

Projektipäällikkö Hannu Valtasen työnä on suunnitella tulevaisuuden sairaalan tarvike- ja materiaalivirrat kulkemaan mahdollisimman ennakoitavasti, jäljitettävästi ja vähällä ihmistyövoimalla. Valtanen työskentelee OYSin sairaanhoidollisissa palveluissa.

– Sairaalan toiminnanohjauksen kulmakiveksi tulee Gemini Hoitologistiikka-järjestelmä eli GH, Valtanen kertoo.

Kun leikkauksesta päätetään, GH on kertakirjauksella yhteydessä moneen paikkaan: OYSin hoidonvaraus- ja leikkaussuunnittelujärjestelmiin, potilastietojärjestelmiin, keskusvarastoon, taloushallintoon ja välinehuoltoon. Niinpä oikeat tarvikkeet tuodaan leikkaussaliin, lasku lähtee potilaan kotikuntaan, tavarantoimittaja saa tarviketilauksen ja kansallinen rekisteri tiedon mahdollisista implanteista.

Suunnitelmat pitkällä

Hannu Valtanen toteaa, että robotiikalla ei korvata kaikkea, vaan ihmistyövoimaakin uuden sairaalan logistiikka tarvitsee.

Esimerkiksi leikkauspotilaan tapauksessa sairaalan hoitologistikko ottaa tarviketilauksen sähköisesti vastaan. Leikkausta edeltävänä päivänä hän kerää ja tuo toimenpidepakkauksen leikkaussalin läpiantokaappiin.

– Uuden sairaalan logistiikassa suunnitelmat ovat pitkälle valmiita vuodeosastoille ja leikkaussaleihin. Teho-osastojen ja päivystyksen logistiikka on vielä kesken.

Toimenpidepakkaukset kerätään uuden sairaalan A- ja B-rakennusten tunnelikerroksessa ja tavarat tuodaan osastoille ja leikkaussaleihin logistiikkahissillä.

Sairaalan materiaalivirtojen suunnittelijalla pitää Valtasen mielestä olla kokonaisnäkemystä sairaalasta, potilaiden hoidon tarpeista ja eri ammattiryhmien toiminnasta.

– Tässä työssä korostuu innovatiivisuus ja innostus, pitää hoksata, mitä voisi vielä kehittää ja tehostaa.

33 hoitajan työpanosta säästyi

Hannu Valtanen on jo yli vuosikymmenen ollut kehittämässä OYS:n logistiikkaa. Hän on muun muassa luonut hyllytyspalvelua sairaalan tarvikevarastoissa ja kehittänyt leikkausten steriilejä toimenpidepakkauksia. Hän oli mukana myös ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ja toimii järjestelmän pääkäyttäjänä.

Hannun työkavereita kehitystyössä ovat muun muassa hankintapäällikkö Juha Putkonen, vastuualuejohtaja Sirpa Aittola ja ERP-järjestelmän toinen pääkäyttäjä Irma Haataja.

Osastojen hoitotarvikevarastoissa OYS:ssa on jo 90-prosenttisesti käytössä hyllytyspalvelu. Siinä hoitologistikot tekevät tavaratilauksen viivakoodien lukijalla ja hyllyttävät tavarat. Aikaisemmin hoitohenkilökunta teki tämän työn osastoilla ja leikkaussaleissa.

– Kun tämä työ siirrettiin logistiikan ammattilaisille, selvitysten perusteella hoitajien työpanosta on säästetty 33 henkilön verran.