Töissä Oysissa

Sisäinen koulutus edistää urakehitystä

Julkaistu:

Vuorovastaavien koulutus OYSin medisiinisellä tulosalueella antaa sairaanhoitajille valmiudet toimia vastaavan tehtävissä ja luo urakehityksen mahdollisuuksia.

 Sairaanhoitaja tarkistaa potilaan elintoimintoja.

Vuorovastaava on jokaisessa työvuorossa. Virka-ajan ulkopuolella tehtävän vastuu, päätöksentekokyky sekä osaaminen korostuvat, koska esihenkilöt eivät ole paikalla. Vuorovastaavalla voi olla laaja-alainen kokemus työstään, mutta hän voi olla myös nuori tehtävään soveltuva ja innostunut osaaja.

Medisiinisellä tulosalueella hoidetaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, joista valtaosa tulee päivystyksen kautta. Systemaattisen koulutuksen kautta tulosalueella kaikilla vuodeosastojen ja poliklinikoiden vuorovastaavilla on selkeä ja yhtenäinen työnkuva ja toimintamalli. Vuorovastaavan tehtävänä on huolehtia työvuoron sujuvuudesta ja johtaa toimintaa haastavissa tilanteissa.

– Näin myös varmistamme, että potilaiden hoito on turvallista ja sujuvaa ympäri vuorokauden, medisiinisen alueen koulutuksesta ja kehittämisestä vastaava apulaisosastonhoitaja Sanna Holappa kertoo.

Vuorovastaava Taina Eskola työskentelee koronapotilaille tarkoitetulla infektiotautien osastolla 42. Hän aloitti työt sairaanhoitajana OYSissa vuonna 2014, ja pian hän toimi jo vuorovastaavana. Koulutukseen hän osallistui ensimmäisten joukossa.

– Koulutus antoi hyvät perustiedot ja -taidot tehtävään. Minulla ei ollut aiempaa pohjaa eikä perehdytystä tehtävään, joten koulutus toi varmuutta hoitaa arkea.

Vuorovastaavan tehtävät eivät ole muuttuneet vuosien varrella, mutta työ on entistä haastavampaa.

– Meille sijoitetaan koronapotilaita, taudille altistuneita ja testitulosta odottavia. Ohjeistus on vaihdellut viikoittain, joten muiden infektiopotilaiden sijoittamisessa hoitoon on oltava tarkkana – varsinkin aamu- ja yövuorossa, jossa meillä ei ole medisiinisen tulosalueen koordinoivaa hoitajaa töissä, Eskola kuvaa.

Koulutuksen oheen vuorovastaaville on tehty tietopankki ja sähköinen työkalu helpottamaan työtä.

– Minulla on jo hyvä rutiini tehtävään, mutta esimerkiksi sijaisten hankinnassa työkalu nopeuttaa asioiden hoitamista.

Osaamisen tukemista

Vuorovastaavien koulutus on suunniteltu henkilöstön osaamistarpeet ja toiveet huomioiden. Koulutuksen alussa toimintamalleja kartoitettiin myös muista yliopistosairaaloista. Nyt suunnitellaan koulutuksen siirtämistä osittain verkkoon, kertovat koulutusjärjestelyistä ja kehittämisestä vastaavat osastonhoitaja Tuula Määttä ja Sanna Holappa.

Koulutuksen avulla edistetään osallistavaa johtamista, ammatillisuutta, kollegiaalisuutta, vastuullisuutta ja työntekijöiden mahdollisuutta osallistua työtä koskevaan päätöksentekoon.

Neljä kertaa vuodessa

Vuorovastaavakoulutukseen medisiinisellä tulosalueella osallistuu vuosittain noin 100 sairaanhoitajaa. Neljä kertaa vuodessa järjestettävään koulutukseen sisältyy teoriakoulutus ja yksikkökohtainen perehdytys.

Koulutuksen suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2016. Sairaalassa on sellaisia tehtävänimikkeitä kuin koordinoiva hoitaja, tiimivastaava ja vuorovastaava. Aiemmin tehtävänkuvissa oli kirjavuutta ja osaamisessa kehitettävää.

–  Työnkuvan ja toimintamallien yhtenäistäminen selkeytti tehtäväkuvauksia ja paransi tiedonkulkua yksiköissä ja yksiköstä johdolle. Koulutus on vahvistanut osaamista, vastuita ja oikeuksia. Arvioimme koulutusta myös koko ajan palautteen kautta, jotta se tukee vuorovastaavan pärjäämistä arjen hoitotyössä ja etenkin haastavissa tilanteissa, Määttä sanoo.