Töissä Oysissa

Kipu-Seppo on odotettu vieras

Julkaistu:

OYSilaiset kuvaavat akuutin kivunhoidon vastuuhoitajaa Seppo Holappaa näin: korvaamaton apu, mahtava diplomaatti, aina hyväntuulinen ja vaivaton kumppani.”

 Seppo Holappa juttelee lääkärin kanssa.
Seppo Holappa tekee yhteistyötä potilaan parhaaksi kaikkialla yliopistollisessa sairaalassa.

Seppo Holappa nauraa ja puhuu paljon. Hänessä on isäntämäisen rehellistä karismaa ja hän on hetkessä läsnä. Hänelle tärkeää ovat potilaskohtaamiset, jotka hän aina taustoittaa etukäteen tutustumalla potilaistietoihin. Kohtaamisissa hän selvittää kunkin kokonaistilannetta ja kertoo kivunhoidon vaikuttavuudesta.

– Aloitan rupattelulla ja henkilökohtaisilla asioilla, jotta saavutan potilaan luottamuksen. Jos luottamusta ei puolen minuutin aikana saa, ei sitä saa lainkaan.

Kipuhoitajalle on tärkeää, että potilas ymmärtää hoitoaan. Pienen kipulaastarin käyttö voi herättää vain hämmennystä. Kun potilaalle kertoo, että laastari vastaa 4–5 kipupiikkiä, lääkkeen tehokin kasvaa.

–  Kipu on yksilöllistä. Lääkehoidon vasteesta iso osa on psyykkistä: kun potilas ymmärtää mitä ja miksi tehdään, hoito tehoaa paremmin ja luottamus hoitavaan yksikköön kasvaa.

Vuodeosastojen tukena

Kipu-Seppona tunnettu Seppo Holappa työskentelee operatiivisten vuodeosastojen tukena. Hän kohtaa vuosittain noin 1 400 potilasta, konsultaatioita on 4–12 päivittäin. 97 prosenttia potilaista tarvitsee kivunhoitoa ennen tai jälkeen toimenpiteen. Vaativampaa hoitoa tarvitsevia on puolet. Vaikeimpia hoidettavia ovat moni-, selkä- ja palovammapotilaat.

Seppo tekee suosituksia lääkkeistä ja niiden annostuksesta tai vaikkapa anestesialääkärin kautta aloitettavasta puudutus- tai pumppuhoidosta. Hän selvittää ja arvioi, miten hoito tehoaa.

– Lääkemuutoksista tai erityistoimista päättää aina lääkäri, minä teen suosituksia sekä koordinoin eri erikoisalojen tukea kivun hoidon osalta. Arviointiini voi kuulua myös jatkohoitoehdotus, jotta potilas pärjäisi paremmin kotona.

Syventääkseen osaamistaan hän toimii myös tutkimushoitajana. Esimerkiksi kansainvälisistä tutkimuksista saa korvaamatonta tietoa kipulääkkeiden toimivuudesta, tehosta ja turvaprofiilista eri potilasryhmille.  Seppo osallistuu myös kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin – myös luennoitsijana.

Aiemmin Seppo työskenteli kipupoliklinikalla. Hän osallistuu yhä asiantuntijana kroonisten kipupotilaiden osastohoitoon. Nyt hänen kumppaninaan on palliatiivisen hoidon yksikkö.

Aiemmin anestesiahoitajana hän työskenteli päivystyksessä, ensihoidossa, leikkaussaleissa. Hän ehti tutustua kaikkiin erikoisaloihin: kokemuksista kasvoi verkosto, jota hän nyt kipuhoitajana hyödyntää. Kivun asiantuntijana OYSissa hän on työskennellyt yli 20 vuotta.

Kehittämistyötä

Sepon vastuulle kuuluu hoitohenkilöstön koulutus. Kivunhoito on hallussa OYS:n osastoilla, mutta lääkkeet ja erityiset hoitomuodot kehittyvät vuosittain, joten lisäkoulutus on välttämätöntä.

–  Akuutin kivunhoidon kehittämistyö sen sijaan on haasteellista, koska meitä on vain minä päätoimisena hoitajana ja osatonylilääkäri Vesa Pakanen oman toimensa ohessa.

Tuottavuutta ja tehokkuutta kaksikko on silti saanut aikaan. Yhteistyö erikoisalojen välillä on joustavaa. Potilaat kotiutuvat aiempaa nopeammin, koska kipua hoidetaan täsmällisemmin. Kivunhoidon asiantuntijat ovat alkaneet myös seurata Esko-potilastietojärjestelmään kytketyn sovelluksen kautta sitä, miten potilaat pärjäävät sairaalajakson jälkeen kotona.

– Tätä tietoa hyödynnetään jatkossa kivunhoidon tehostamiseen jatkohoidossa, Seppo Holappa toteaa.