Tiedote

Valmistelun ajankohtaiset: laaja poliittinen seurantaryhmä ohjaa työtä kohti aluevaltuuston kautta

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva laaja poliittinen ryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 25.1.2022. Puhetta johti Jussi Ylitalo.

Hyvinvointialueella valmistaudutaan aluevaltuuston aloittamiseen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee ripeästi. Vasta valittu aluevaltuusto kokoontuu strategiaseminaareihin 27.1. ja 14.2. ja ensimmäiseen kokoukseen 1.3.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilaan. Organisaatiota rakennetaan paraikaa vastuuyksikkötasolle. Työn alla ovat hallintosääntö, johtamisjärjestelmä ja rekrytoinnin periaatteet.

Vuosittainen neuvottelu ministeriöiden ja hyvinvointialueen välillä käytiin 14.1.2022. Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat neuvottelussa olivat perustason palveluiden saatavuus ja laatu sekä ikääntyneiden palvelujärjestelmä.

Samana päivänä julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Lisää THL:n raportista

Organisaatio ja johtamisjärjestelmä tarkentuvat

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen on tullut tarkennuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tulisi pohjaehdotuksen mukaan jakautumaan viiteen toimialueeseen:

  • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria
  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Vammaispalvelut
  • OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

Lisäksi pelastustoimi muodostaa oman, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa rinnakkaisen toimialan.

Kokouksessa esiteltiin esimerkkejä alueellisesta sote-tuotannon organisoitumisesta. Viidelle toimialueelle sijoittuu merkittävä osa hyvinvointialueen henkilöstöresursseista.

Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa esihenkilöiden työmäärä on hallittava. Tavoitteena on varmistaa laadukkaat, yhdenvertaiset palvelut koko alueella.

Hallintosääntö muodostaa hyvinvointialueen työn pohjan

Hyvinvointialueen hallintosääntö rakentuu organisaation valmistelun pohjalta. Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esitteli hallintosäännön valmistelun tilanteen.

POPsote-hankkeessa jatketaan kohti Tulevaisuuden sote-keskusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta seuraaviin hankkeisiin:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiset kehittämishankkeet: 9 900 205 euroa (100 % rahoitus)
  • Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen: 2 106 000 euroa (100 % rahoitus)
  • Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskevat koordinointitehtävät yhteistyöalueilla: 1 780 160 euroa (80 % rahoitus)

Seuraava kokous

  • Ti 22.2.2022 klo 13–16