Tiedote

Tavoitteena rakentaa kaksi lisäbunkkeria – OYS 2030 sädehoitoyksikön ensimmäisen vaiheen toteutusta esitetään laajennettavaksi

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus päätti kokouksessaan 27.4. esittää PPSHP:n valtuustolle sädehoitoyksikön rakentamista nopeutetussa aikataulussa. Aiemmin päätetyn neljän sädehoitobunkkerin sijaan tavoitteena on avata vuoden 2022 alkupuolella kuusi hoitoyksikköä. Asia edellyttää valtuuston päätöksen lisäksi vielä sosiaali- ja terveysministeriöltä rajoittamislain mukaista poikkeuslupaa. Hallitus käsitteli kokouksessaan myös edustamiseen, koulutukseen ja matkustamiseen liittyvää ohjeistusta, tilintarkastuspöytäkirjaa sekä potilasvakuutusyhtiön perustamista.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) sädehoitoyksikkö on Suomen pohjoisin. Syöpätaudit ovat lisääntyneet viime vuosien aikana, eikä kasvu tule lähitulevaisuudessa taittumaan mm. väestön ikääntymisen vuoksi. Syöpähoitojen turvaamiseksi Pohjois-Suomessa sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle, että OYS 2030 -hankkeeseen kuuluvan sädeyksikön rakentamisessa edettäisiin aiemmin päätettyä nopeammin.

”OYS palvelee puolta Suomea. Potilasmäärät ovat kasvussa ja on tärkeää, että pystymme turvaamaan syöpäpotilaiden keskeytyksettömän hoidon myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kiirehdimme rakentamisaikataulua siten, että meillä olisi vuoden 2022 lopussa kuusi toimivaa sädehoitobunkkeria aiemmin päätetyn neljän sijaan”, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma.

Ohjeistus edustamiseen ja koulutuksiin

Tarkastuslautakunta valmistelee sairaanhoitopiirin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle sekä laatii arviointikertomuksen,  missä tarkastellaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vuoden 2019 osalta yhtenä lautakunnan tarkastustoiminnan painopisteenä ovat olleet PPSHP:n matka- ja edustuskulut. Lautakunta on havainnut, ettei PPSHP:lla ole ollut edustamista koskevaa kirjallista menettelytapaohjeistusta. Samoin on puuttunut luottamushenkilöiden matkoja ja koulutuksia koskeva ohjeistus, ja asioissa on käytetty asianosaisten itsenäistä harkintaa. Lautakunnan palautteen pohjalta laadittu kirjallinen ohjeistus hyväksyttiin 23.3.2020 pidetyssä PPSHP:n hallituksen kokouksessa.

Hallitus jatkoi asian käsittelyä huhtikuun kokouksessaan ja kuuli vielä tarkastuslautakuntaa asiassa. Kirjallisia ohjeita haluttiin tarkentaa ja täsmentää edelleen. Osana tarkastuslautakunnan suorittamaa selvitysprosessia hallituksen puheenjohtaja päätti pidättäytyä puheenjohtajan tehtävästä selvitystyön valmistumiseen saakka.

Yliopistosairaalat perustavat yhteisen potilasvakuutusyhtiön

Suomen yliopistosairaanhoitopiirit ovat selvittäneet yhdessä omistetun keskinäisen vakuutusyhtiön perustamista. Potilasvakuutus on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus, joka antaa kattavan vakuutusturvan potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta.

Yliopistosairaanhoitopiirien hallitukset käsittelevät asiaa kokouksissaan huhtikuun 2020 aikana. PPSHP:n hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 27.4. ja esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle potilasvakuutusyhtiön perustamista. Yhtiön perustaminen edellyttää valtuustojen hyväksynnän lisäksi Finanssivalvonnan (Fiva) toimilupaa, jota on tarkoitus hakea kevään aikana. Tavoitteena on, että yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.