Tiedote

Tahkokankaan palvelukeskus muuttaa Peltolaan – uuden osaamiskeskuksen avoimet ovet 14.11.

Julkaistu:

​Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminta siirtyy uusiin tiloihin Peltolaan marraskuun lopulla. Asiakkailla, alueen asukkailla ja kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan uuteen vaativien erityispalvelujen osaamiskeskukseen (Peltolantie 5) avoimien ovien päivänä torstaina 14.11. Ovet ovat tuolloin avoinna vierailijoille kello 10–19.

Tavoitteena ihan tavallinen arki

Uusi osaamiskeskus toimii kehitysvammahuollon peruspalvelujen tukena tarjoamalla asiakkailleen polikliinisia tutkimus- ja kuntoutusarviopalveluita sekä avo- ja osastokuntoutuspalveluita. Kehitysvammaisten laitosasumisesta on Pohjois-Pohjanmaalla luovuttu, ja  uudisrakennuksen tilat on suunniteltu laitoshoidon sijaan vaativan ympärivuorokautisen kuntoutuksen tarpeisiin. Palveluita viedään myös entistä enemmän asiakkaan omaan arkiympäristöön paikan päälle tai sähköisiä palveluita hyödyntäen.

Asiakkaille uudet tilat tarkoittavat mahdollisuutta harjoitella arkielämän taitoja mahdollisimman pitkälle normaalia arkielämää mallintavissa tiloissa. Ympärivuorokautisen kuntoutuksen kaikki 30 asiakaspaikkaa ovat pieniä yksiöitään omine keittiöineen ja kylpyhuoneineen. Jokaisesta asunnosta on myös pääsy omalle terassille. Läheiset voivat olla mukana kuntoutuksessa ja myös yöpyä niin halutessaan.

”Toiminnan lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen asiantuntijatiimin kanssa, minkälaisilla palveluilla voisimme tukea asiakkaan pärjäämistä omassa arkiympäristössä”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon tulosaluejohtaja Päivi Lauri.

Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu käyttäjien tarpeet

Uudisrakennuksen rakentamisessa ja teknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan tarpeisiin. Kehitysvammaisuuteen liittyy piirteitä ja tarpeita, jotka vaativat niin palveluilta ja tiloilta kuin palveluiden sijainniltakin erityisratkaisuja. Uuden osaamiskeskuksen tilat ovat käyttöjoustavia ja vakioituja, eikä esimerkiksi tietyille asiakasryhmille ole suunniteltu omia huoneitaan, vaan sama huone voidaan tarvittaessa muuttaa vaikka eri ikäisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Esteettömyys on huomioitu eri vammaisryhmien näkökulmasta esimerkiksi värien käytössä sekä opaste- ja valosuunnittelussa. Osaamiskeskuksen sijainti Peltolassa mahdollistaa entistä saumattomamman yhteistyön esimerkiksi psykiatrian ja muun erikoissairaanhoidon toimintojen kanssa.