Tiedote

Suppean seurantaryhmän käsittelyssä kiinteistöt ja sote-palvelutuotannon tuleva rakenne

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä kokoontui vuoden viimeiseen, ylimääräiseen etäkokoukseen torstaina 16.12.2021. Puhetta johti varapuheenjohtaja Anne Huotari.

In house -yhtiöitä ateria- ja puhtauspalveluihin ja ICT-palveluihin

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä.

Lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat osallistuvat selvitykseen yhteisten in house -yhtiöiden perustamisesta ateria- ja puhtauspalveluihin. Tavoitteena on perustaa enintään 2–3 alueellista yhtiötä Oulun Tuotantokeittiö Oy:n lisäksi.

ICT-valmisteluun odotetaan päätöstä valtionrahoituksesta maanantaina 20.12. Tarve muutosrahoitukselle on suuri.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt Istekki Oy:n osakkeiden ostamisesta. Istekki Oy:sta tulee keskeinen kumppani hyvinvointialueen ICT-valmistelussa ja ICT-palveluiden tuottamisessa.

Sote-kiinteistöjen vuokraus ja rakentaminen keskusteluissa

Infrapalvelujen vastuuvalmistelija Ollipekka Huotari esitteli vastuualueensa ajankohtaisia asioita. Siirtymäajan vuokra-asetusluonnos on lausuntokierroksella. Useissa kunnissa on suunnitteilla uudisrakennushankkeita sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tilalle.

Oulun kaupunki on käynyt keskustelua hyvinvointialueen muutosjohtajan kanssa kaupungin suunnitelmista myydä sote-kiinteistöjä. Seurantaryhmä totesi, että asiasta on syytä tehdä riskiarvio ja jatkaa keskustelua Oulun kaupungin kanssa.

Hyvinvointialueen vastuuyksikkö- ja johtamisrakenne tarkentuu

Hyvinvointialueen organisoitumisessa on edetty vastuuyksikkölistauksen ja johtamisjärjestelmän laatimiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman matala organisaatio, jossa esihenkilöt ovat lähellä työntekijöitä ja joiden työmäärä on hallittava.

Sote-palvelutuotannon vastuuvalmistelija Merja Meriläinen esitteli sote-palvelutuotannon erityispalveluiden vastuuyksikkörakennetta ja johtamisjärjestelmää. Lisäksi kuultiin esitykset seuraavilta toimialueilta:

 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: Päivi Peltokorpi
 • Perhe- ja psykososiaaliset palvelut: Johanna Patanen
 • Ikäihmisten palvelut: Mervi Koski
 • Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut: Päivi Lauri
 • Kuntoutus: Kaj Sundqvist
 • Kuvantaminen, apteekki ja välinehuolto: Jaakko Niinimäki

Virallinen nimi on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, lyhyt verkkotunnus ppalue.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tarvitaan nimilyhenne, joka toimii verkkotunnuksena eli verkkosivujen, intranetin ja sovellusten nimissä sekä sähköpostiosoitteissa.

Nimilyhenteestä ja verkkotunnuksesta on käyty keskustelua valmisteluhenkilöstön, suppean poliittisen seurantaryhmän, viestintäverkoston ja viestintäryhmän kokouksissa. Lyhenteestä on järjestetty neuvoa-antava verkkoäänestys ajalla 2.–9.12.2021. Yli 500 vastauksesta suosituin oli POPalue. Paljon ääniä keräsivät myös POPhyvinvointi, POPhyvinvointialue, POPhyva, ppalue ja pphyvinvointialue.

Verkkotunnusta ja nimilyhennettä on käsitelty Kotimaisten kielten keskuksen vetämässä työpajassa. Huomiota kiinnitettiin siihen, että tunnus on kielellisesti toimiva ja ymmärrettävä ja että se sopii kansalliseen kokonaisuuteen. Kotus ei suosittele POP-lyhennettä osaksi verkkotunnusta.

Virallisena verkkotunnuksena päätettiin ottaa käyttöön pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi. Sähköposteissa otetaan käyttöön lyhempi tunnus: ppalue.fi. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön myöhemmin päätettävä erillinen brändinimi.

Seuraavat kokoukset

 • Ke 12.1.2022 klo 13 – 16
 • Ke 19.1.2022 klo 13 – 16
 • Ke 26.1.2022 klo 13 – 16
 • Pe 11.2.2022 klo 13 – 16
 • Ke 16.2.2022 klo 13 – 16
 • Ke 23.2.2022 klo 13 – 16