Tiedote

Suppea seurantaryhmä linjasi organisaation valmistelua

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä kokoontui etäkokoukseen perjantaina 10.12.2021. Puhetta johti Pekka Simonen.

Valmistelun ajankohtaiset: talous puhututtaa

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä. Hyvinvointialueen taloutta koskevia neuvottuja on käyty valtiovarainministeriön johdolla. Lähes kaikilla alueilla on noussut huoli vuoden 2022 rahoituksen riittävyydestä. Sirpaleisilla alueilla rahoituksen tarve on suurempi kuin alueilla, joilla on jo sote-palvelut yhteisesti tuottavia kuntayhtymiä. Määrärahan korotus tulee käsittelyyn vuodenvaihteen jälkeen mahdollisen valtion lisätalousarvioehdotuksen yhteydessä.

Pelastustoimen organisaatio tarkentuu

Pelastustoimen organisaation perusrakenne on hyväksytty aiemmin. Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten esitteli nyt tarkentunutta vastuualuetasoa.

Pelastustoimen aluejako on hallinnollisista ja toiminnallisista syistä erilainen kuin sosiaali- ja terveystoimen aluejako. Alueet ovat Pohjoinen, Oulu, Keskinen, Länsi, Eteläinen ja Kaakko. Alueellisissa poliittisissa neuvottelukunnissa käsitellään sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös pelastustoimen asioita erilaisista aluejaoista huolimatta.

Aluejakoa tarkastellaan vuosina 2023–2024 hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen. Tavoitteena on luoda asukkaiden tarpeiden kannalta parhaalla tavalla toimiva aluejako, joka on mahdollisimman yhtenäinen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa.

Hyvinvointialueen vastuuyksiköt ja johtamisjärjestelmä rakentuvat

Hyvinvointialueen organisoitumisessa on edetty vastuuyksikkölistauksen ja johtamisjärjestelmän laatimiseen. Kokouksessa esiteltiin järjestämistoiminnon ja konsernipalvelujen pohjaehdotukset sekä sote-palvelutuotannon valmistelun tilannekatsaus.

Hyvinvointialuestrategiatyö etenee

Järjestämistoimintojen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli strategiatyötä. Hyvinvointialueen strategiakarttaa valmistellaan. Sote-palvelustrategia sisällytetään osaksi hyvinvointialuestrategian kokonaisuutta. Valmistelussa on työstetty luonnosta hyvinvointialuestrategian kokonaisuudesta, vaiheistuksesta ja jatkotyöskentelyn tavoista. Eri toimijat pääsevät mukaan työskentelyyn muun muassa joulukuussa 2021 käynnistyvällä yhteistyökierroksella, työpajoissa ja strategiaseminaarissa 20.12.2021.

Ohjelmatyötä linjataan

Hyvinvointialuestrategia toimii kaikkia ohjelmia ja suunnitelmia yhdistävänä ja ohjaavana kokonaisuutena. Ohjelmia ja suunnitelmia kootaan yhteen hallitun ja selkeän kokonaisuuden muodostamiseksi. Ne viedään päätöksentekoon hyvinvointialuestrategian hyväksymisen jälkeen.

Lakisääteisten ohjelmien ja suunnitelmien työstäminen priorisoidaan valmistelussa ja päätöksenteossa. Keskeistä on ohjelmien hyödyntäminen hyvinvointialueen talous- ja toimintasuunnitelmassa sekä osana arjen johtamista. Ohjelmatyössä varmistetaan eri toimijoiden osallisuus.

Simon kunnan sote-palvelujen tulevaisuutta selvitetään

Simon kunnan ja Lapin hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa on käyty keskusteluja Simon kunnan alueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Simo kuuluu nykyisin Oulunkaaren kuntayhtymään, mutta hyvinvointialuejaossa tulee kuulumaan Lapin hyvinvointialueeseen.

Lapin hyvinvointialue on tilannut FCG Oy:ltä selvityksen Simon kunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu selvitykseen ja on nimennyt edustajat yhteiseen ohjausryhmään. Tavoitteena on, että linjaukset etenemisestä selvityksen pohjalta tehdään tammikuun 2022 loppuun mennessä. Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto esitteli asiaa.

Hyvinvointialueen verkkotunnus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tarvitaan nimilyhenne, joka toimii verkkotunnuksena eli verkkosivujen, intranetin ja sovellusten nimissä sekä sähköpostiosoitteissa.

Nimilyhenteestä ja verkkotunnuksesta on käyty keskustelua valmisteluhenkilöstön, suppean poliittisen seurantaryhmän, viestintäverkoston ja viestintäryhmän kokouksissa. Lyhenteestä on järjestetty neuvoa-antava verkkoäänestys ajalla 2.–9.12.2021. Yli 500 vastauksesta suosituin oli POPalue. Paljon ääniä keräsivät myös POPhyvinvointi, POPhyvinvointialue, POPhyva, ppalue ja pphyvinvointialue.

Verkkotunnusta ja nimilyhennettä on käsitelty Kotimaisten kielten keskuksen vetämässä työpajassa. Huomiota kiinnitettiin siihen, että tunnus on kielellisesti toimiva ja ymmärrettävä ja että se sopii kansalliseen kokonaisuuteen. Kotus ei suosittele POP-lyhennettä osaksi verkkotunnusta.

Suppea poliittinen seurantaryhmä päätti, että virallisena verkkotunnuksena otetaan käyttöön pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi. Sähköposteissa otetaan käyttöön lyhempi tunnus: ppalue.fi. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön myöhemmin päätettävä erillinen brändinimi.

Seuraavat kokoukset

  • To 16.12.2021 klo 15–17
  • Ke 12.1.2022 klo 13–16
  • Ke 19.1.2022 klo 13–16
  • Ke 26.1.2022 klo 13–16
  • Pe 11.2.2022 klo 13–16
  • Ke 16.2.2022 klo 13–16
  • Ke 23.2.2022 klo 13–16