Tiedote

Suppea seurantaryhmä linjasi johtamisjärjestelmän, tietohallinnon, pelastustoimen ja ohjelmatyön valmistelua

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä kokoontui etäkokoukseen torstaina 2.12.2021. Puhetta johti Antti Ollikainen.

Hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaiset

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä. Organisaatiorakenteen käsitteet ovat tarkentuneet.

Hyvinvointialueella on kaksi toimialaa: sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi.

Näiden alla ovat toimialueet, esimerkiksi sote-tuotannossa perhe- ja psykososiaaliset palvelut, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, ja yhteisissä palveluissa konsernipalvelut.

Toimialueet jakaantuvat edelleen palvelualueisiin, nämä vastuualueisiin ja vastuuyksikköihin.

Työn alla toimialueilla ovat tarkemman tason suunnitelmat, jotka sisältävät arviot vastuualueiden henkilötyövuosista, kokonaisbudjeteista ja alustavat vastuuyksikkölistaukset. Ensimmäinen versio vastuuyksikkölistauksesta esitellään seurantaryhmän seuraavassa kokouksessa 10.12. ja johtamisjärjestelmästä ylimääräisessä kokouksessa 16.12.

Johtamisjärjestelmästä pyritään tekemään matala ja yhtenäinen. Haasteena on vastuualueiden erilaisuus ja erikokokoisuus. Aikataulu on tiivis, jotta hallintosääntö ja muut päätöksenteon edellytykset ovat valmiina aluehallituksen kokoontuessa ensimmäiseen kokoukseensa 1.3.2022.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden valmisteluun rekrytoidaan uusi vastuuvalmistelija Johanna Patasen siirtyessä vuoden vaihteessa uusiin tehtäviin.

Yhteistyö laajenee Istekki Oy:n kanssa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt neuvotteluja tietohallinnon ja ICT-toimintojen tulevaisuuden ratkaisuista hyvinvointialueen tarpeet huomioiden.

Neuvotteluja on käyty Istekki Oy:n kanssa. Istekki on yksi suurimmista julkishallinnolle ICT-palveluita tuottavista in house -yrityksistä Suomessa. Sen nykyiset pääomistajat ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Istekki on kasvanut viime vuosina kannattavasti, ja sen taloudellinen tila on vahva. 

Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, että PPSHP:stä voisi tulla yhtiön neljäs pääomistaja siten, että se hankkisi noin 22 prosentin omistuksen yhtiöstä. PPSHP:n valtuusto päättää asiasta kokouksessaan 14.12.

Rekrytointiperiaatteet

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on etenemässä myös johtamisrakenteen valmisteluun. Siihen liittyen tulee käynnistää myös hyvinvointialueen tulevien rekrytointien valmistelu.

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen esitteli rekrytointien valmistelua ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valmistelemia vaihtoehtoja rekrytointien toteuttamiseksi.

Hyvinvointialueen johtajan virka laitetaan julkiseen hakuun, ja valinnan tekee aluevaltuusto maaliskuussa 2022. Muut johtajat valitaan liikkeenluovutuksen perusteella siirtyvästä henkilöstöstä ilmoittautumisen, kartoituksen ja ansiovertailun perusteella. Valinnat voidaan tehdä ennakollisesti jo keväällä 2022. Henkilöt voivat aloittaa määräaikaisissa viroissa osa-aikaisesti jo vuonna 2022 ja kokoaikaisissa viroissa 1.1.2023 alkaen. Menettely edellyttää yhteistoimintamenettelyä.

Keskeisenä periaatteena johtajien ja muun henkilöstön valinnoissa pidetään sitä, että saadaan parhaimmat osaajat oikeisiin paikkoihin, että henkilöstö kokee menettelyn oikeudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi ja että prosessi on lainmukainen ja sen viestintä avointa.

Pelastustoimen organisaatio rakentuu

Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 18.10.2021 pelastustoimen organisaation perusrakenteen jatkovalmistelun pohjaksi. Sen jälkeen valmistelua on jatkettu seuraavalle tasolle. Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten esitteli asiaa.

Pelastuslaitoksen toimialue jakaantuu neljään palvelualueeseen: tilannekeskukseen, pelastustoimintaan​, onnettomuuksien ehkäisyyn ja yhteisiin palveluihin. Nämä jakaantuvat edelleen vastuualueisiin ja -yksikköihin. Aluejakoa tarkastellaan jatkovalmistelussa.

Sopimuspalokuntien siirtosopimusprosessi jatkuu Petteri Helistenin koordinoimana.

Hyvinvointialuestrategiaan liittyvä ohjelmatyö

Järjestämistoimintojen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli strategiaan liittyvää ohjelmatyötä.

Hyvinvointialuestrategia toimii kaikkia ohjelmia ja suunnitelmia yhdistävänä ja ohjaavana kokonaisuutena. Ohjelmia ja suunnitelmia kootaan yhteen hallitun ja selkeän kokonaisuuden muodostamiseksi. Ohjelmat ja suunnitelmat viedään päätöksentekoon hyvinvointialuestrategian hyväksymisen jälkeen.

Lakisääteisten ohjelmien ja suunnitelmien työstäminen priorisoidaan valmistelussa ja päätöksenteossa. Keskeistä on ohjelmien hyödyntäminen hyvinvointialueen talous- ja toimintasuunnitelmassa sekä osana arjen johtamista. Ohjelmatyössä varmistetaan eri toimijoiden osallisuus.

POPsoten rakennehanke päättyy, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkuu

POPsoten rakennehanke päättyy vuoden lopussa. Hankkeen päätösseminaari järjestetään perjantaina 10.12.2021 klo 8.00–11.30. Lue lisää Rakennehankkeen tulokset -seminaarista

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkuu kuudessa kehittämisohjelmassa:

 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • hoitotakuu
 • ikäihmisten palvelut
 • kuntoutus
 • vammaisten palvelut

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta on noin 0,5 miljoonaa euroa jäämässä käytettäväksi vuonna 2022. Rakennehankkeesta jäävällä noin 0,9 miljoonalla eurolla katetaan 200 000 euron lisäys alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän osahankkeelle ja 197 000 euron lisäys sosiaalihuollon Kantaan siirtymisen osahankkeelle.

Seuraavat kokoukset

 • Pe 10.12.2021 klo 12–15
 • To 16.12.2021 klo 15–17 (ylimääräinen kokous)
 • Ke 12.1.2022 klo 13–16
 • Ke 19.1.2022 klo 13–16
 • Ke 26.1.2022 klo 13–16
 • Pe 11.2.2022 klo 13–16
 • Ke 16.2.2022 klo 13–16
 • Ke 23.2.2022 klo 13–16