Tiedote

Suppea poliittinen seurantaryhmä luotsaa valmistelua kohti aluevaltuustoa

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä on kokoontunut tämän vuoden puolella kahdesti, keskiviikkoina 12.1. ja 19.1.2022. Puhetta johti Antti Ollikainen.

Hyvinvointialueella valmistaudutaan aluevaltuuston aloittamiseen

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Valmistelutyötä tehdään ripeästi aluevaltuuston aloitusta 1.3.2022 silmällä pitäen. Organisaatiota rakennetaan paraikaa vastuuyksikkötasolle. Työn alla ovat hallintosääntö, johtamisjärjestelmä ja rekrytoinnin periaatteet.

Vuosittainen neuvottelu ministeriöiden ja hyvinvointialueen välillä käytiin 14.1.2022. Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat neuvottelussa ovat perustason palveluiden saatavuus ja laatu sekä ikääntyneiden palvelujärjestelmä. Samana päivänä julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Lisää THL:n raportista

ICT-rahoitusta saadaan tarpeisiin nähden niukasti

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhteensä 15 633 089,40 euroa valtionavustusta tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoskustannuksiin. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.7.2021–31.12.2025 syntyviin kustannuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan hakema valtionavustus oli 93 080 057,11 euroa. Myöhemmin tänä vuonna on tulossa haettavaksi toinen erä ICT-rahoitusta.

Organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä ja hallintosääntö rakentuvat

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen on tullut tarkennuksia. Kokouksessa esiteltiin esimerkkejä alueellisesta sote-tuotannon organisoitumisesta. Viidelle toimialueelle sijoittuu merkittävä osa hyvinvointialueen resursseista.

Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa esihenkilöiden työmäärä on hallittava. Tavoitteena on varmistaa laadukkaat, yhdenvertaiset palvelut koko alueella.

Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu etenee organisaation valmistelun pohjalta. Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esitteli hallintosäännön valmistelun tilanteen.

NordLabin toimintaa järjestetään uudelleen

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet ovat käynnistäneet selvitystyön NordLabin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Toimitusjohtaja Anne Piikivi antoi tilannekatsauksen selvityksestä. Vaihtoehtoina ovat hyvinvointiyhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta ja NordLabin purkaminen.

Suppea poliittinen seurantaryhmä evästi, että selvityksen jatkovaiheissa tulee huomioida demokraattinen ohjausjärjestelmä, riittävä oma palvelutuotanto ja NordLabin toiminnan laajentamismahdollisuudet. Selvityksen perusteella näyttää tarkoituksenmukaiselta säilyttää toiminnan yhtenäisyys ja pyrkiä koko Pohjois-Pohjanmaan kattavaan toimintaan. Tämän hetkisen tiedon valossa vaihtoehtoisista organisointimuodoista varteenotettavalta vaikuttaa hyvinvointiyhtymä.

Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismallia selvitetään 

Ateria- ja puhtauspalveluiden vastuuvalmistelija Jari Karsikko esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismallin selvitystyötä.

Konsultointipalveluna toteutettu selvitys esittää vaihtoehtoiset järjestämismallit ateria- ja puhdistuspalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella. Lisäksi tilattiin toimintasuunnitelma ja tarkempi kuntakohtainen analyysi.

Selvityksen toteuttanut Kuntamaisema suosittelee hyvinvointialueen ja kuntien yhteisten in house -yhtiöiden perustamista. Yhtiöitä tuettaisiin hyvinvointialueen omalla toiminnalla ja ostopalveluilla. Ensisijainen suositus kunnille on liittyä yhteisiin in house -yhtiöihin, jolloin nykyinen toiminta pysyy mahdollisimman laajasti entisellään ja säilyttää synergiaedut. Yhteiset yhtiöt kasvattaisivat myös resursseja ja tarjoaisivat lisämahdollisuuksia esimerkiksi kehittämiselle.

Esitetty malli on linjassa suppean poliittisen ohjausryhmän linjaratkaisun sekä kuntien alueellisten in house -yhtiöiden konseptista tekemien myönteisten periaatepäätösten kanssa. Siinä tapauksessa, että yhtiöitä ei synny tai yhtiöihin osakkaiksi sitoutuvien kuntien määrä jää alhaiseksi, edetään hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden osalta kuntakohtaisesti.

Yhteistyön rakenteita valmistellaan

Osallisuuden ja yhdyspintatyön vastuuvalmistelija Marjukka Manninen esitteli yhdyspinta-asioihin liittyvää valmistelua. Kuntien, järjestöjen, yritysten, organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelussa.

Hyvinvointialuestrategiaa, yhdyspintoja ja osallisuuden teemoja työstetään parhaillaan yhdessä alueen kuntien kanssa. Alueelliset tilaisuudet henkilöstön kanssa alkavat helmikuussa.

POPsote-hanke sai valtionavustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta seuraaviin hankkeisiin:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiset kehittämishankkeet: 9 900 205 euroa (100 % rahoitus)
  • Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen: 2 106 000 euroa (100 % rahoitus)
  • Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskevat koordinointitehtävät yhteistyöalueilla: 1 780 160 euroa (80 % rahoitus)

Seuraavat kokoukset

  • Ke 26.1.2022 klo 13 – 16
  • Pe 11.2.2022 klo 13 – 16
  • Ke 16.2.2022 klo 13 – 16
  • Ke 23.2.2022 klo 13 – 16