Tiedote

Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus OYS:aan

Julkaistu:

Oulun yliopistollisessa sairaalassa aloitti maanantaina toimintansa seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukikeskus. Keskus on tarkoitettu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta, silloin kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi.

OYS:n naistentautien poliklinikan tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne Oulun seudulla asuva voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana.

Toiminnan tavoitteena on, että seksuaaliväkivallan tai hyväksikäytön uhri saa tarvitsemansa avun yhdestä paikasta tai hänet voidaan ohjata asianmukaisiin erityispalveluihin. Uhrin saama tuki akuuttivaiheessa nopeuttaa toipumisen alkamista.

OYS:n seri-tukikeskuksessa asiakas saa oikeanlaista hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. ”On erittäin tärkeää, että uhri kohdataan ja häntä kuunnellaan, jotta hän pääsee nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja psykososiaalisen avun piiriin”, toteaa tukikeskuksen vastaava erikoislääkäri Sari Pelkonen.

Pelkonen arvioi, että tuen tarve on Oulussa merkittävä ja seri-hoitajalle tullee vuosittain vähintään 150 hoitokontaktia.

24/7 toimintaa

Tukikeskus toimii ympärivuorokautisesti osana naistentautien poliklinikan toimintaa ja sen on asiakkaalle maksutonta. Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat vastaavat päivystysnumeroon (050 5643 769) arkena ja viikonloppuisin.  

”Hoitoon hakeutumiseen riittää uhrin oma halu saada apua. Toivomme, että asiakas soittaa meille ennen saapumistaan, etenkin iltaisin ja viikonloppuisin”, tukikeskuksen vastaava hoitaja Elina Kaiponen kertoo.

Hoitaja auttaa uhria saamaan tukea, jota hän tilanteessaan tarvitsee: se voi olla lääketieteellistä apua – jälkiehkäisystä tarttuvien tautien rokotussuojaan – tai trauman hoitoa tai oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia. Käytössä on myös psyykkinen tuki sairaalassa, perusterveydenhuollossa tai esimerkiksi järjestötoimijoiden kautta.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. ”Me toki kannustamme ja tuemme häntä rikosilmoituksen teossa, mutta tärkeintä on, että uhri saa hoitoa ja tukea, joka luo parhaat edellytykset toipumiselle”, Elina Kaiponen korostaa.

Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on velvoitettu lain mukaan tekemään lastensuojeluilmoituksen.

Virka-aikaan asiakas voi hakeutua suoraan naistentautien poliklinikalle. Muina aikoina toiminta alkaa Oulun seudun yhteispäivystyksen turvallisen tukikeskustilan kautta. Päivystyksestä otetaan yhteyttä päivystävään seri-hoitajaan.

Keskuksen moniammatillisessa tiimissä ovat mukana lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaalapastori ja psykososiaaliset palvelut sekä kunnat ja järjestöt.

Moniammattilista yhteistyötä

Keskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo, rikosuhripäivystys, kriisikeskus, Tukinainen ja Tietoiseksi-hanke.

Tukikeskuksessa kriisin hoitoon kuuluu jatkohoidon järjestäminen ja tiivis yhteydenpito potilaaseen.

”Ensimmäisenä arkena hoitaja soittaa uhrille ja hoitajat ovat yhteydessä asiakkaisiin myös 4 viikon, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja vuoden päästä tapahtuneesta, jos potilas niin haluaa. Autamme potilasta tarvittaessa siirtymään joustavasti palveluihin, joissa hän on ollut aiemmin mukana”, Kaiponen ja Pelkonen toteavat.

Seksuaaliväkivallan kohdanneiden tukikeskuksen perustaminen jokaiseen yliopistolliseen sairaalaan perustuu Euroopan neuvoston sopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Sopimus velvoittaa järjestämään lääketieteellisen, oikeuslääketieteellisen ja psykiatrisen tuen yhdestä paikasta.