Tiedote

Sairaanhoitopiirin ja Oulun eteläisen alueen sote-toimijoiden yhteistyö tiivistyy- Sosiaalipäivystys käynnistyy alueella alkukevään aikana

Julkaistu:

Oulun eteläiselle alueelle tulevan sosiaalipäivystysyksikön isäntäkuntana toimii Oulaisten kaupunki. Oulaskankaan sairaalan päivystyksestä on osoitettu tilat sosiaalipäivystyksen tarpeisiin. Sairaanhoitopiiri järjestää toimintaan tarvittavat psykiatriset sairaanhoitajat.

Oulun eteläisen alueen sosiaalipäivystyksen järjestelyt ovat edenneet siten, että Oulaisten kaupunki vastuukuntana on saanut rekrytoitua sosiaalipäivystykseen tarvittavia sosiaalityöntekijöitä. Aiemman Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti psykiatristen sairaanhoitajien resurssit sosiaalipäivystyksen tarpeisiin organisoidaan, kunhan muu toiminta sosiaalipäivystyksen toteuttamiseksi on varmistettu.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus kävi 14.12. kokouksessaan keskustelun Oulun eteläisen alueen psykiatrisen toiminnan tilanteesta. Kokouksessa todettiin, että Oulaisten psykiatrisen toiminnan kokonaisuuden (Oulaskankaan psykiatrinen avo-osasto, päivystyksen psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto ja Ylivieskan nuorisopsykiatrinen tukitalo) ja tarvittavan osaamisen osalta tarvitaan uudelleen arviointi. Sovittiin, että toimintaa lähdetään kehittämään kokonaisuus huomioiden ja yhteistyössä alueen Sote-toimijoiden kanssa (vrt. sosiaalipäivystys, lasten ja nuorten toiminnat).

Sosiaalipäivystyksen tarpeita ajatellen tehdään uusia rekrytointeja. Osaajaresurssien osalta selvitetään mahdollisuudet työkiertoon ja henkilöstörakenteen uudistamiseen. Henkilöstö otetaan vahvasti mukaan toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Taustaa

Sosiaalihuoltolain 29 a §:ssa (1517/2016) säädetään sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä eli sosiaalipäivystyksestä sairaaloiden yhteispäivystyksissä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat.