Tiedote

Sairaanhoitopiiri ja pääsopijajärjestöt sopimukseen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työnantajan edustajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ovat neuvotelleet 28.9. keinoista sairaanhoitopiirin henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksena on yksimielisesti päätetty korottaa sairaanhoitopiirissä voimassa olevan hälytysrahasopimuksen arkipäiväkorvausta 65,50 eurosta 83,50 euroon sekä viikonloppu- ja arkipyhäkorvausta 90,50 eurosta 116,75 euroon. Kesäkaudelta maksettavan hälytysrahan korvaustasoa ei muuteta.

Muina toimina sairaanhoitopiirissä valmistellaan syksyn 2021 aikana pilottia kannustavan palkkauksen käyttöönotosta sekä pilotoidaan rekrytointipalkkion toimintamallia. Lisäksi henkilöstölle tehdään kysely, jonka tulosten pohjalta suunnitellaan lisätoimenpiteitä henkilöstön työssäjaksamisen tukemiseksi. Hoitotyön johtamista ja esihenkilötyötä kehitetään vuoden 2022 alusta käynnistyvän uuden organisaatiomallin pohjalta.

Tehy PPSHP ao 707 sekä lähi- ja perushoitajaliitto Superin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot ovat ilmoittaneet, että heidän julistamansa ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt 28.9.