Tiedote

PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille

Julkaistu:

Ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus hyväksyi päätösesityksen pelastustoimien liikkeenluovutuksesta sairaanhoitopiirille vuoden 2022 alusta. Hallitus teki kokouksessaan myös useita hankintapäätöksiä.

Sairaanhoitopiirien on terveydenhuoltolain mukaan järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Vuodesta 2015 saakka ensihoidon Pohjois-Pohjanmaalla ovat tuottaneet Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos.PPSHP:n ja pelastuslaitosten väliset yhteistoimintasopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen ensihoitopalvelun on tarkoitus siirtyä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi. PPSHP:n hallitus hyväksyi päätösesityksen pelastustoimien liikkeenluovutuksesta sairaanhoitopiirille vuoden 2022 alusta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto antoi viime vuoden lokakuussa suostumuksensa ensihoidon siirtämisestä sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. PPSHP:n hallituksen tehtäväksi annettiin toteuttaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnan siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi liikkeenluovutuksen periaattein.

Pelastuslaitosten isäntäorganisaatioina ovat toimineet Oulun ja Ylivieskan kaupungit, eli pelastuslaitosten henkilöstön virka- tai työsuhteet on solmittu joko Oulun kaupungin tai Ylivieskan kaupungin kanssa. Henkilöstö siirtyy 1.1.2022 liikkeenluovutuksen periaattein PPSHP:n palvelukseen. Samalla sairaanhoitopiiriin siirtyy pelastuslaitoksen toteuttama ensihoitopalvelu, lukuun ottamatta ensivastetoimintaa.

Ensihoidon siirtäminen PPSHP:lle edellyttää vielä Oulun ja Ylivieskan kaupungin toimielinten päätökset asiasta.

YT-neuvottelut päätökseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käynnissä organisaatiouudistus, jonka myötä toimintaa kootaan uudenlaiseen, osaamiskeskuspohjaiseen organisaatiorakenteeseen. Uusissa osaamiskeskuksissa potilasta hoidetaan sujuvasti eri erikoisalojen rajojen yli. Koska uudistus tuo mukanaan uudenlaisia tehtäviä ja osa nykyisistä tehtävistä poistuu, järjestettiin osana sen valmistelua koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut.

Neuvottelut käynnistyivät 22. helmikuuta ja päättyivät perjantaina 24.syyskuuta. Neuvottelujen aikana asiaa käsiteltiin sekä koko sairaanhoitopiirin tasolla että toimialue- ja palvelukeskuskohtaisesti. Työterveyshuolto on ollut tietoinen menettelystä.

– Neuvotteluissa ei ole ollut kysymys henkilöstön vähentämisestä, vaan sairaanhoitopiirin toiminnan uudelleen organisoinnista. Muutosten kohteena olevissa tehtävissä toimiville henkilöille tullaan tarjoamaan heidän työsopimuksensa tai virkasuhteensa mukaista työtä tai muuta koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä, sairaanhoitopiirin vs. johtaja Juha Korpelainen kertoo.

Osa uusista tehtävistä on jo täytetty  – esimerkiksi uusien toimialueiden ja palvelukeskusten johtajat on nimetty. Myös loput muuttuvat tehtävät tullaan täyttämään syksyn aikana.

Hallitus hyväksyi useita hankintapäätöksiä

PPSHP ja Lapin sairaanhoitopiiri tekevät yhteishankinnan lääkkeiden automatisoidusta varastonhallinnasta. Kyseessä ovat älylääkekaapit sekä varastonhallintaohjelmisto, jotka ovat osa lääkitysturvallisuutta varmistavaa katkeamatonta lääkehoitoprosessia. PPSHP:n hallitus valitsi lääkkeiden automatisoidun varastonhallinnan toimittajaksi Vingmed Oy:n.

PPSHP:n terveydenhuollon neuvontapalvelu (nyt kansallinen numero 116 117) on tuotettu Pohjois-Pohjanmaalla yksityisen palvelutarjoajan toimesta vuodesta 2005 alkaen. Nykyinen sopimus päättyy ja uudeksi palvelutuottajaksi 1.1.2022 alkaen valittiin Suomen Terveystalo Oy. Sopimuskauden kesto on kaksi vuotta eli sopimuskausi kattaa myös uuden hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden. Palvelu kattaa jatkossa koko sairaanhoitopiirin väestön ja uutena sisältönä palveluun tulee valikoituja sosiaalitoimen piiriin kuuluvia asioita sekä chat-kanava perinteisen puhelinkontaktin rinnalle. 

OYS:n Sädehoitokeskus vastaa koko pohjoisen Suomen sädehoidon toteuttamisesta. Sädehoitokeskuksessa hoidetaan tällä hetkellä noin 1 800 potilasta vuodessa ja potilaskäyntejä on noin 25 000 vuodessa. Sädehoidon laitepalvelutoiminnan monivuotinen yhteistyökumppanuus kattaa vuonna 2022 valmistuvan uuden sädehoitoyksikön laitetoimituksia, annossuunnittelujärjestelmän, sädehoidon varmennus- ja tallennusympäristön sekä koulutus-, huolto- ja ylläpitopalvelua sekä elinkaari- ja rahoitusratkaisuja.

Hankintayksikkö on hakenut yhteistyökumppania, joka parhaiten pystyy vastaamaan edellä mainittuihin elinkaaren hallintapalveluihin ja sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön. PPSHP:n hallitus päätti kilpailutuksen pohjalta, että sädehoidon laitepalvelutoiminnan yhteistyökumppaniksi valitaan Varian Medical Systems Oy.