Tiedote

Pohjoiset sairaanhoitopiirit haluavat kehittää yhteistä osuuskuntaa myös sote-uudistuksen jälkeen

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden järjestämistä ja tuottamista koskevan lainsäädännön tulee viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin mielestä mahdollistaa sairaanhoitopiirien yhteinen osuuskunta-toiminta laajalti jatkossakin - tiivistyvää yhteistyötä tarvitaan Pohjoisen päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaamiseksi.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit pitävät vastauksena tulevaisuuden eri haasteisiin nykyistä syvempää ja laajempaa yhteistyötä ja yhteisiä palvelutuotannon rakenteita. Meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on tärkeää mahdollistaa tulevaisuudessakin yhteinen osuuskuntatoiminta OYS-ERVA-alueella nykymuodossaan ja myös nykyistä laajemmin. Sote-uudistuksen lakiluonnos aiheuttaisi rajoitteita tulevan Pohjoisen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden yhteisesti omistamalle ja voittoa tuottamattomalle osuuskunnalle. Em. lainsäädännön rajoitteet nähdään ongelmallisiksi Pohjois-Suomen julkisten päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaamiselle sekä välttämättömälle ja osin jopa kiireelliselle yhteistyön laajentamiselle.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto sekä virkamiesjohto pitivät etäkokouksen 13.11.2020. Tilaisuudessa käsiteltiin mm.  sairaanhoitopiirien kiireettömän toiminnan jonotilannetta, korona-pandemian alueellista tilannetta, laboratoriotoiminnan tulevaisuuden organisoitumisvaihtoehtoja, ESKO-potilastietojärjestelmän uudistamisen tiekarttaa sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen tilannetta sekä sopimuksen päivitys- ja uudistamistarpeiden että toimeenpanon osalta. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun puheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksen tilanteesta sekä STM:n ajankohtaisista toimenpiteistä lainsäädännön jatkovalmistelussa lainsäädännön arviointineuvoston antaman lausunnon pohjalta.

Kokouksessa keskeinen teema oli myös OYS-ERVA-alueen sairaanhoitopiirien yhdessä perustaman Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta Tervian tilanne toiminnan käynnistyttyä valmisteluvaiheen jälkeen alkuvuodesta 2020. Kokouksessa todettiin Tervian toiminnan käynnistyneen ja laajentuneen pääsääntöisesti odotetusti ja kokemukset osuuskunta-muotoisesta yhteistyöstä ovat olleet rohkaisevia. Osuuskunta tuottaa toiminnan käynnistämisvaiheessa omistajilleen henkilöstövuokrausta sekä tukee osaamispääoman riittävyyttä OYS-ERVA-alueen päivystävissä sairaaloissa. Kokouksessa tuli esille uusia mahdollisuuksia ja tarpeita osuuskunta-muotoisen yhteistyön laajentamiselle ja valmiutta toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen oli kaikissa OYS-ERVA-alueen sairaanhoitopiireissä.

Sairaanhoitopiirien näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa toimintojen kokoaminen yhteen yli sairaanhoitopiiri- tai hyvinvointialue-rajojen voi olla tarpeen niin taloudellisista (mukaan lukien työvoiman saatavuus) realiteeteista johtuen kuin myös palvelujen tuottamisen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Osuuskuntamuotoisen yhteistyön tavoitteena on huolehtia alueen päivystävien sairaaloiden päivystysvalmiuden säilyttämisestä sekä myös kiireettömän toiminnan turvaamisesta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Lisätietoja:

Sairaanhoitopiirien hallitusten puheenjohtajat:
Kai Pajala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, p. 044 971 6466 
Paavo Oikarinen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, p. 040 015 4522 
Veikko Laitila, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, p. 0400 660 938 
Toini Sanila, Lapin sairaanhoitopiiri, p. 040 029 03090 
Martti Ruotsalainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, p. 0400 698 812 

Sairaanhoitopiirien johtajat:
Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, p. 040 767 1609 
Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, p. 044 777 3033 
Minna Korkiakoski-Västi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, p. 044 723 2330 
Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiiri, p. 040 532 3998 
Riitta Luosujärvi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, p. 040 504 5725