Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille viimeinen talousarvio

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) valtuusto hyväksyi kokouksessaan sairaanhoitopiirin viimeisen talousarvion vuodelle 2022. Valtuusto päätti myös ICT-toimintojen uudelleenjärjestelystä ja myönsi pääomalainan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:lle. Vuoden 2023 alussa PPSHP:n toiminta siirtyy osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

PPSHP:n toimintatulojen arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 748,8 miljoonaa euroa ja toimintamenojen noin 721 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvio on 6,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, minkä mahdollistaa sairaanhoitopiirin konsernitaseen kertynyt 33,6 miljoonan euron ylijäämä ja sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt 13,4 miljoonan euron ylijäämä.

Keskeinen toiminnallinen muutos tulee olemaan ensihoidon siirtyminen Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten toiminnasta sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Ensihoidon vaikutus vuoden 2022 talousarvioon on noin 10 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin hinnoittelu pidetään pääsääntöisesti vuoden 2021 hinnaston mukaisena. Poikkeuksen muodostaa sädehoito, mihin esitetään 40% korotusta uusien toimitilojen ja laitteiden käyttöönotosta johtuen.

Lainaa otetaan lisää arviolta 337 miljoonaa euroa, josta 287 miljoonaa kohdentuu uuden sairaalan rakentamiseen. Rakentamisinvestointeihin sisältyy 6,5 miljoonaa euroa kantasairaalan korjausinvestointeja, 10,5 miljoonaa euroa ohjelmistohankintoja ja 3 miljoonaa euroa uuden sairaalan kalustehankintoja.

Yhteistyö Istekki Oy:n kanssa syvenee

PPSHP:n valtuusto hyväksyi esityksen osakekaupasta, jolla PPSHP ostaisi 22% Istekki Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen PPSHP:stä tulee yksi Istekki Oy:n pääomistajista. Suunnitelman mukaan kauppahinnasta noin 5,85 miljoonaa euroa maksettaisiin rahalla ja loput noin 4,0 miljoonaa euroa apporttina liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Yhteistyön taustalla ovat kasvavat digitalisaation tarpeet ja sairaanhoitopiirin omien resurssien vähyys. Alustavan arvion mukaan sairaanhoitopiiriltä siirtyisi Istekkiin noin 40 henkilöä. Liikkeenluovutus ja henkilöstösiirrot tapahtuisivat 1.6.2022. 

Jatkossa sairaanhoitopiirin oma tietohallinnon henkilöstö keskittyisi ICT-palveluiden järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen, Istekki Oy puolestaan vastaisi erilaisista teknisistä ratkaisuista ja ylläpidosta sekä käyttäjien tuesta.

Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:lle pääomalaina

PPSHP:n valtuusto myönsi 100.000 euron pääomalainan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:lle. Yhtiön toiminta on tarkoitus käynnistää loppuvuoden aikana. Tavoitteena on vahvistaa PPSHP:n ja kuntien yhteistyötä siten, että yhtiö tuottaa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja kuntayhtymille valikoituja ja erikseen sovittavia terveydenhuollon palveluita. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa ja luoda tehokas palveluntuottajamalli, jolla mahdollistetaan paras mahdollinen hoito Pohjois-Pohjanmaan asukkaille pohjoissuomalaisin resurssein.

Lisätietoja:

Ilkka Luoma, johtaja, PPSHP. Puh. 040 767 1609, ilkka.luoma@ppshp.fi

Ilkka Haataja, tietohallintojohtaja. p. 040 581 4903, Ilkka.Haataja@ppshp.fi

Anu Plaketti, valtuuston puheenjohtaja, p. 041 3174570, anu.plaketti@lh.muhos.fi

Jarkko Raatikainen, talousjohtaja, PPSHP. Puh. 0400-154 743, jarkko.raatikainen@ppshp.fi