Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille uusi strategia

Julkaistu:

Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee menestyksen avaimia muun muassa yhteistyöstä, joka ulottuu kuntiin, peruspalveluihin ja koko erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu terveydestään korostuu ja hoitoa annetaan jo lähitulevaisuudessa potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. Valtuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 3.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin myös talousarvio vuodelle 2020.

Edellisen kerran Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) strategia päivitettiin kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, muun muassa OYS 2030 sairaalan pääsuunnitelma eli masterplan on uudistettu ja investoinnin laajuus ja aikataulu ovat muuttuneet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti mm. ikääntymisen ja uudistuvan lainsäädännön myötä. Uudessa strategiassa tavoitteeksi asetetaan siirtyminen asiakaslähtöiseen toimintamalliin ja uusien palvelu- ja toimintamallien kehittäminen.

”Selviämme tulevaisuuden haasteista vain mitoittamalla palvelumme oikein ja tarjoamalla potilaillemme vaikuttavaa, oikea-aikaista ja laadukasta hoitoa. Keskeistä on yhteistyö peruspalveluiden kanssa ja kevyempien erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen lähemmäs potilasta kotiin ja avohoitopainotteisesti”, toteaa PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma.

Strategia korostaa osaavan henkilökunnan tärkeyttä, toiminnan tehokkuutta ja tasapainoisen talouden turvaamista sekä uutta teknologiaa. Erikoissairaanhoito ja päivystysvalmius halutaan turvata koko Pohjois-Suomessa, missä keskeinen toimenpide on OYS-erva alueella toimivan osuuskunnan perustaminen. Kansallisesti ja kansainvälisesti halutaan pysyä lääketieteen ja terveystieteiden kärjessä. PPSHP jatkaa aktiivista roolia valtakunnallisissa kumppanuuksissa ja verkostoissa.

Sairaalan toimintaa aletaan organisoimaan erikoisalojen sijaan asiakaslähtöisesti osaamiskeskuksiin, kuten esimerkiksi sydänkeskukseen, joka kasaa yhteen alan ammattilaiset. Kaiken taustalla on aina tavoite taata potilaalle paras mahdollinen hoito. ”Potilaslähtöinen ja vaikuttava hoito on nostettu yhdeksi painopisteeksi. Potilaan kannalta on tärkeää, että saumaton palveluketju toimii kodista kotiin ja siksi sairaanhoitopiiri osaltaan kantaa vastuuta siitä, että hoitoketju toimii myös sairaalan ulkopuolella”, kertoo valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen. Alueen väestönkasvuksi arvioidaan 0,3 % ja väestön ikääntymisen vaikutus palvelukysynnän kasvuun arvioidaan olevan 0,5 %.

Vuoden 2020 talousarvion mukaan sairaanhoitopiriin toimintatuotot ovat 696,5 miljoonaa euroa (+3,4 % vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan verrattuna). Toimintakulut ovat 662,3 miljoonaa euroa (+3,3 %), josta henkilöstökulujen osuus on 56% eli 370,3 miljoonaa euroa (+4,4 %).

”OYS 2030 –hankkeen vuoksi joudumme poistamaan vanhan, purettavan rakennuskannan tasearvot nopeutetulla aikataululla ennen uusi sairaalan käyttöön ottoa. Tämä kasvattaa poistoja merkittävästi jo vuosien 2019-2022 aikana ja vaikuttaa PPSHP:n tuloksen muodostumiseen.” toteaa talousjohtaja Jarkko RaatikainenUudistetun poistosuunnitelman mukaisesti poistot kasvavat 4,3 milj. eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Talousarvio on laadittu 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

OYS 2030 -hankkeen johdosta sairaanhoitopiiri investoi lähes 650 miljoonan euron arvosta seuraavien kolmen vuoden aikana. Sairaalahanke rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen lainan määrä kasvaa vuoden 2022 loppuun mennessä yli 800 miljoonan euron suuruiseksi.

PPSHP:n alueella arvioidaan olevan 410.221 asukasta vuoden 2020 lopussa. Sairaanhoitopiiri arvioi hoidettavien potilaiden määräksi 140.500 ensi vuoden aikana, joista jäsenkuntien potilaita on arviolta 125.000. Tämä on 3,2 % enemmän kuin vuonna 2018. Sähköiset palvelumuodot ovat erityiskehittämisen kohteena tuottavuuden lisäämiseksi. Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat Esko potilastietojärjestelmän yhtiöittäminen, erityisvastuualueen osuuskunnan käynnistyminen sekä uudistuva henkilöstöpolitiikka.

Lisätietoja:

Ilkka Luoma, johtaja, PPSHP. Puh. 040 767 1609, ilkka.luoma@ppshp.fi

Antti Huttu-Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja, PPSHP. Puh.040 556 2486,  antti.huttu-hiltunen@ouka.fi

Anne Huotari, valtuuston puheenjohtaja, PPSHP. Puh. 044 975 8553,  anneh.huotari@gmail.com

Jarkko Raatikainen, talousjohtaja, PPSHP. Puh. 0400-154 743, jarkko.raatikainen@ppshp.fi