Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee vauhdikkaasti

Julkaistu:

Suppea poliittinen ryhmä keskusteli pelastustoimen erityiskysymyksistä, Simon kunnan tilanteesta, tietohallinnon järjestelyistä ja sote-palvelutuotannon jatkovalmistelusta.

Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 22.10.2021 puheenjohtaja Antti Ollikaisen johdolla.

Pelastustoimella on uudistuksessa erityiskysymyksiä

Pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten ja Jarmo Haapanen esittelivät sopimuspalokuntien sopimuksiin ja pelastustoimen henkilöstöön liittyviä asioita. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimen kokonaisuutta, ja niiden toiminta turvataan myös tulevaisuudessa. Sopimusneuvotteluita käydään eri toimijoiden kanssa, jotta siirtymä on sujuva ja tärkeät kiireellisen pelastustoimen palvelut turvataan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Simon kunnan alueen palvelut Lapin järjestämisvastuulla

Simon kunnan ja Lapin hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa on käyty keskusteluja Simon kunnan alueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Simo kuuluu nykyisin Oulunkaaren kuntayhtymään. Hyvinvointialuejaossa Simo kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen muiden Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkuntien sote-palvelujen siirtyessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto esitteli asiaa yhdessä muutosjohtaja Ilkka Luoman kanssa. Simon sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tulee olemaan Lapin hyvinvointialueella. Neuvotteluja yhteistyöstä Pohjois-Suomen yhteistyöalueella jatketaan.

Tietohallinnon tulevaisuuden järjestelyt

Muutosjohtaja Ilkka Luoma ja ICT-vastuuvalmistelija Ilkka Haataja antoivat ajankohtaiskatsauksen tietohallinnon tulevaisuuteen liittyvistä järjestelyistä.

Seurantaryhmä kävi keskustelua tietohallinnon järjestelyistä ja in house -kumppanien roolista.

Hyvinvointialueen valmistelussa ajankohtaisena sote-palvelutuotannon rekrytoinnit

Muutosjohtaja Ilkka Luoma ja sote-palvelutuotannon projektipäällikkö Merja Meriläinen kertoivat sote-palvelutuotannon valmistelijoiden rekrytoinnista.

Sote-palvelutuotantoon haettiin sisäisellä hakumenettelyllä palvelualuetason valmistelijoita seuraaville toimialueille aluejaon sekä prosessimaisesti organisoitavien toimintojen osalta:

• yhteiset erityistason palvelut: yleislääketieteen ja geriatrian osaamiskeskukset
• ikäihmisten palvelut
• perhe- ja psykososiaaliset palvelut
• terveyden ja sairaanhoidon palvelut
• kehitysvammahuollon ja vammaispalvelut

Valmistelijoita haettiin alueittain hyvinvointialueen kuudelle alueelle.

Tehtäviin saatiin 46 hakemusta. Rekrytointi etenee hakijoiden haastatteluilla. Valinnat tuodaan tiedoksi poliittiselle seurantaryhmälle.

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsi valmistelun tilanteen tiedoksi ja antoi tarvittavat ohjeet jatkorekrytointia varten.

Seuraavat kokoukset

Suppea poliittinen ohjaus- ja seurantaryhmä:
Pe 29.10.2021 klo 12–15
To 4.11.2021 klo 13–16
To 18.11.2021 klo 13–16 (uusi aika)
Ti 23.11.2021 klo 13.30–16
To 2.12.2021 klo 8–11 (lähikokouksena)
Pe 10.12.2021 klo 12–15

Muut:
Pe 10.12.2021 klo 8.30–11 Rakennehankkeen tuotokset -seminaari
Ma 20.12.2021 Sote-palvelutuotannon strategiset tavoitteet -seminaari