Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu osa-alueittain

Julkaistu:

Suppea poliittinen ohjaus- ja seurantaryhmä keskusteli sote-palvelutuotantoa tukevista toiminnoista sekä ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä.

Suppea poliittinen seurantaryhmä kokoontui torstaina 4.11.2021 puheenjohtaja Antti Ollikaisen johdolla.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee aikataulussa

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä. Valmistelu etenee aikataulussa, myös ensi vuoden talousarvio on tarkentunut. Valmistelun rahoitus ensi vuodelle on tiukka.

Hankejohtaja Jouko Luukkonen esitteli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja rakenneuudistushankkeen talouden toteutumaa. Molemmat hankkeet pysyvät budjetissaan.

Sote-tuotannon yhteiset toiminnot valmistelussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa tukevia toimintoja ovat kuvantaminen, välinehuolto, sairaala-apteekki ja kuntoutus. Toimintojen vastuuvalmistelijat esittelivät valmistelun tilannetta.

Jaakko Niinimäki: kuvantaminen

Sirpa Aittola: välinehuolto ja moniosaajapalvelut

Sirpa Ämmälä: sairaala-apteekki

Kaj Sundqvist: kuntoutus

Miten ateria- ja puhtauspalvelut järjestetään hyvinvointialueella?

 Ateria- ja puhtauspalvelujen vastuuvalmistelija Jari Karsikko esitteli ateria- ja puhtauspalvelujen valmistelua.

Nykyisellään Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin 11,5 miljoonaa ateriaa vuodessa. Myös puhtauspalveluissa puhutaan valtavista määristä tiloja ja työtä: sosiaali- ja terveyspalveluissa huolehditaan 572 642 neliömetrin puhtaudesta ja pelastustoimessa 14 275 neliön.

Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilövuosityöpanos on nykyisellään 1353, joista vakituista työpanosta 1065. Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on arviolta 630. Määrä tarkentuu järjestämismallin ja kuntien kesken käytävien neuvottelujen perusteella.​

Kunnille ja kuntayhtymille tehdyssä kyselyssä tärkeimmiksi huomioitaviksi asioiksi jatkovalmistelussa nousivat kokonaistyöllisyysvaikutukset, vaikutukset kuntatalouteen, vaikuttamismahdollisuudet, lähiruoan hyödyntäminen, laatu ja asiakastyytyväisyys.

Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi linjauksen, että ateria- ja puhtauspalveluihin voidaan perustaa alueellisia in-house-yhtiöitä. Tavoitteena on perustaa enintään 2–3 alueellista yhtiötä Oulun Tuotantokeittiö Oy lisäksi.

Seuraavat kokoukset

Suppea poliittinen ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontuu:

– To 18.11.2021 klo 13–16

– Ti 23.11.2021 klo 13.30–16

– To 2.12.2021 klo 8–11 (lähikokouksena)

– Pe 10.12.2021 klo 12–15

– Ke 12.1.2022 klo 13–16

– Ke 19.1.2022 klo 13–16

– Ke 26.1.2022 klo 13–16

– Pe 11.2.2022 klo 13–16

– Ke 16.2.2022 klo 13–16

– Ke 23.2.2022 klo 13–16

Muut:

– Pe 10.12.2021 klo 8.30–11 Rakennehankkeen tuotokset -seminaari

– Ma 20.12.2021 Sote-palvelutuotannon strategiset tavoitteet -seminaari