Tiedote

OYS:n yt-neuvottelut päätökseen

Julkaistu:

Vuodeosastojen toiminnan kehittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut naistentautien ja synnytysten yksikössä. Neuvottelujen tavoitteena oli työn ja työtehtävien sisältöjen uudelleen järjestely, jotta ne vastaavat paremmin Oulun yliopistollisen sairaalan nykytoiminnan tarpeisiin. Neuvottelut on saatu päätökseen ilman henkilöstövähennyksiä. Taustalla on syntyvyyden laskun valtakunnallinen ilmiö.

Synnytysten määrä on PPSHP:ssä laskenut 24% seitsemän vuoden sisällä. Samaan aikaan väestön ikärakenteen muutos ja toisaalta syöpähoitojen kehittynyt varhaisdiagnostiikka, uudet hoidot ja hoidon perusteet näkyvät erikoissairaanhoidossa syöpäpotilaiden määrän kasvuna. Naistentautien ja synnytysten yksikössä aloitettiin yhteistoimintalain mukainen neuvottelu, jotta sairaansijat ja henkilöstön mitoitus eri osastoilla saataisiin vastaamaan potilasmääriä ja hoidon tarpeita. Tavoitteena eivät missään vaiheessa olleet henkilöstövähennykset, vaan toiminnan uudelleen järjestely.

Henkilöstö siirtyy osaamistaan vastaaviin töihin

Erilaisten sisäisten järjestelyjen kuten eläköitymisten kautta synnytysten ja naistentautien vastuualueelta vapautui 14 vakanssia, jotka luovutettiin syöpäpotilaiden hoitoon. Loput vakansseista sijoitettiin henkilöiden osaamista vastaaviin tehtäviin muun muassa vierihoito-osastolle ja lasten teholle.

”Olemme perustaneet toiminnan muutoksen tueksi työryhmän, jossa on ollut mukana työntekijöiden, työnantajan ja työsuojelun edustajat. Olemme henkilöstön kanssa neuvotelleet ja sopineet vapaaehtoisuuteen perustuen työtehtävien siirtymisestä tulosalueen sisällä”, kertoo synnytysten ja naistentautien vastuualueen johtaja Eila Suvanto.

Syöpätautien vuodeosastopaikat lisääntyvät

Synnytysten ja naistentautien vastuualueen osasto 11B sulkeutuu 20.12.2019. Samalla synnytysten ja naistentautien osastolta vähennetään 18 sairaansijaa. Jäljelle jäävä sairaansijojen määrä vastaa nykytarpeita ja on lähes sama kuin OYS:n uudisrakennukseen suunniteltujen sairaansijojen määrä.

Osasto 11B:n sulkeutuessa nykyisen syöpätautien ja hematologian vuodeosaston 44 toiminta laajenee vapautuviin vuodeosastotiloihin. Näin syöpähoitojen vuodeosastopaikat lisääntyvät ja yhden hengen potilashuoneita saadaan enemmän.