Tiedote

Oulaskankaan sairaalan psykiatrian YT-neuvottelut päättyvät

Julkaistu:

Oulaskankaan sairaalan psykiatrisen toiminnan järjestelyihin liittyvä yhteistoimintaneuvotteluryhmä esittää yksimielisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitukselle yhteistoimintamenettelyn päättämistä.

Taustalla yt-neuvottelujen aloittamisessa on ollut sosiaalipäivystyksen järjestämisvelvoite lain edellyttämällä tavalla. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä kaikissa laajaa ympärivuorokautista päivystystä tarjoavissa terveydenhuollon yksiköissä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä.

Suunnitelmien mukaan sosiaalipäivystys toteutetaan Oulaskankaan sairaalassa yhteistyössä Oulun eteläisten kuntien ja kuntayhtymien sekä PPSHP:n kanssa. Tämä edellyttää yhdeksän työntekijän resursointia sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystykseen ei täysin rekrytoida uutta resurssia, vaan työpanosta kohdennetaan osin uudelleen nykyresurssien sisältä Oulun eteläisen alueen psykiatrisesta toiminnasta. Tämän johdosta PPSHP aloitti Oulaskankaan sairaalan psykiatrista toimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut 9.1.2020.

YT-neuvottelut päättyvät

Oulaskankaan sairaalan psykiatrisen toiminnan järjestelyihin liittyvä yhteistoimintaneuvotteluryhmä esittää yksimielisesti sairaanhoitopiirin hallitukselle yhteistoimintamenettelyn päättämistä.

Sosiaalipäivystyksen järjestelyt Oulun eteläiselle alueella vaativat aikaa. Henkilöstöresurssit sosiaalipäivystyksen tarpeisiin organisoidaan sen jälkeen, kun muu toiminta sosiaalipäivystyksen toteuttamiseksi on varmistettu. Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tulee myös varmistaa ennen rakenteellisten muutosten toteuttamista.

Yhteistoimintaneuvotteluryhmän neuvottelutulos käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.3.2020.

Oulaskankaan sairaalan psykiatriset toiminnat mukaan lukien Ylivieskan nuorten tukitalo jatkavat toimintaansa.