Tiedote

NordLabin yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään ratkaisuja haastavaan taloustilanteeseen

Julkaistu:

NordLab on kutsunut henkilöstöjärjestöjen viralliset neuvottelijat yhteistoimintaneuvotteluihin. Kutsu esitettiin keskiviikkona 10.4. ja neuvottelut käydään ajalla 16.4.–28.5.2024. Yhteistoimintaneuvotteluissa haetaan säästöjä uudistamalla nykyisiä toimintamalleja ja rakenteita.

NordLabin taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi. Vuoden 2023 tilinpäätös oli 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän syynä oli toimintatuottojen merkittävä lasku.

”Emme toimintatuotoillamme pysty kattamaan toimintamme nykyisiä kustannuksia. On kriittistä, että saamme laskettua toimintamme kustannuksia pysyvästi jo kuluvan vuoden aikana”, toteaa toimitusjohtaja Anne Piikivi.

Aiemmin suunnitellut säästötoimenpiteet eivät ole riittävät

NordLabin talouden tasapainottaminen nojaa pitkällä tähtäimellä kärkihankkeisiin, joihin on tehty valmistelevaa työtä jo usean vuoden ajan. Kärkihankkeista ensimmäinen on ottaa käyttöön yksi yhteinen laboratoriojärjestelmä, joka kattaa kaikki pohjoiset hyvinvointialueet. Toisen kärkihankkeen tavoitteena on palvelutuotannon kivijalan eli automaatiojärjestelmä-kokonaisuuden uudistaminen kaikkiin viiteen keskuslaboratorioon. Kolmannessa kärkihankkeessa otetaan käyttöön Oulun uuteen yliopistolliseen sairaalaan rakentuva laboratorio ja hyödynnetään sen kapasiteetti.

”Kärkihankkeiden edistymisestä huolimatta oli maaliskuun 2024 taloustilanteesta välttämätöntä vetää johtopäätös, että aiemmin suunnitellut talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät ole riittävät”, Piikivi summaa.

Yksi syy uusien sopeuttamistoimenpiteiden tarpeeseen on NordLabin suunniteltua suuremmat kulut kuluvana vuonna. Mikäli palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat alkuvuoden tasolla koko vuoden 2024 ajan, vuoden alijäämä kasvaa merkittävästi suunnitellusta.

Yhteisen laboratoriotietojärjestelmän käyttöönoton suunniteltiin tuovan merkittäviä säästöjä jo vuodelle 2024. Uuden järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt, joten nykyisistä tietojärjestelmistä luopumisesta saatava säästö jää toteutumatta vuonna 2024.

Hyvinvointialueiden palveluverkoston muutokset vaikuttavat

Suunniteltua suurempien kulujen ja tietojärjestelmämuutoksen tuoman säästön viivästymisen lisäksi NordLabin toimintaan vaikuttaa hyvinvointialueiden haastava taloudellinen tilanne.

”NordLabin jäsenten eli pohjoisten hyvinvointialueiden palveluverkostoon on tulossa muutoksia. NordLabin palveluverkoston on elettävä hyvinvointialueiden palveluverkoston muutosten mukana”, sanoo Piikivi.

Paitsi laboratoriopalveluiden toimipaikkoihin, myös toimipaikkakohtaiseen palveluvalikoimaan voi tulla muutoksia.

Luotettavaa laboratoriopalvelua jatkossakin

Yhteistoimintaneuvotteluissa haetaan keinoja sopeuttaa NordLabin toiminnan kustannuksia alijäämän pienentämiseksi. Organisaatiomuutokset voivat olla osa ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan vaikuta NordLabin tarjoaman palvelun laatuun.

”Taloustilanne haastaa meitä uudistamaan edelleen toimintamallejamme ja rakenteitamme. NordLab tarjoaa jatkossakin tehokasta ja luotettavaa laboratoriopalvelua”, vakuuttaa Piikivi.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia NordLabin henkilöstöryhmiä. Mahdollisilla organisaatiomuutoksilla, palveluverkoston muutoksilla ja toimipaikkojen palveluvalikoiman muutoksilla voi olla vaikutuksia NordLabin henkilöstöön.