Tiedote

Laaja seurantaryhmä kävi keskustelua hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva laaja poliittinen ryhmä kokoontui vuoden viimeiseen etäkokoukseen maanantaina 20.12.2021. Ryhmään kuuluvat varsinaisten jäsenten lisäksi alueen kuntajohtajat ja sidosryhmien edustajat. Puhetta johti Antero Aulakoski.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee ja POPsote-hanke jatkuu

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Toiminnallinen ja hallinnollinen muutos on valtava: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on vuosibudjetiltaan maan kolmanneksi suurin, pinta-alaltaan toiseksi suurin ja hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien ja yhteen liittyvien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen organisaatioiden määrällä mitaten suurin.

Poliittisen rakenteen lisäksi organisaation valmistelu on edennyt järjestämistoiminnoissa, konsernipalveluissa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa ja pelastustoimessa.

POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsote-hankkeesta ja hankkeiden jatkohauista. Rakennehanke päättyy tämän vuoden lopussa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke jatkuu. Uusina kehittämisohjelmina alkavat kuntoutus ja vammaisten palvelut. Hankkeeseen sisältyy myös jonojenpurkutoimia.

Pelastustoimi on sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala

Pelastustoimen organisaatio on tarkentunut. Pelastustoimen aluejako poikkeaa jonkun verran sosiaali- ja terveyspalveluiden aluejaosta. Jako on kuitenkin hallinnollinen, eikä sillä ole merkitystä alueen väestön avunsaannin näkökulmasta. Pelastustilanteissa kohteeseen hälytetään aina lähin, nopein ja tarkoituksenmukaisin yksikkö aluerajoista riippumatta.

Poikkeava aluejako ei ole este yhteistyölle. Alueelliset poliittiset neuvottelukunnat käsittelevät sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös pelastustoimen asioita. Vuosina 2023–2024 tarkastellaan aluejakojen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta koko hyvinvointialueen tasolla.

Organisaatiota rakennetaan vastuuyksikkötasolle

Toimialueiden valmistelua on viety eteenpäin vastuuyksikkötasolle pelastustoimen lisäksi järjestämistoiminnoissa, konsernipalveluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa.

Järjestämistoimintojen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli järjestämisen kokonaisuutta, tehtäviä ja johtamisrakennetta.

Konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen kävi läpi konsernipalveluiden organisoitumista. Sisällöt ja johtamisjärjestelmä ovat tarkentuneet. Tutkimus- ja koulutuspalvelut ovat yhteiset järjestämistoiminnon kanssa.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma esitteli sote-palvelutuotannon jatkovalmistelua. Viidelle toimialueelle sijoittuu merkittävä osa hyvinvointialueen resursseista. Keskeistä johtamisjärjestelmässä on matala organisaatio, jossa esihenkilöiden työmäärä on hallittava, sekä laadukkaiden, yhdenvertaisten palveluiden varmistaminen.

Seuraavat kokoukset

  • Ti 25.1.2022 klo 13–16
  • Ti 22.2.2022 klo 13–16