Tiedote

Hyvinvointialueen tuleva organisaatio, talous ja palvelurakenne suppean poliittisen ryhmän käsittelyssä

Julkaistu:

Suppea poliittinen ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontui keskiviikkona 13.10. etäkokoukseen. Antti Ollikainen toimi kokouksen puheenjohtajana. Hyvinvointialueen poliittinen rakenne Osana hyvinvointialueen valmistelua on suunniteltu myös tulevan organisaation poliittista rakennetta. Kokouksessa oli asian käsittelyn aikana mukana myös poliittisten piirijärjestöjen edustajat. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto. Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen. Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Aluevaltuustoon tulee Pohjois-Pohjanmaalla 79 jäsentä. Aluehallitukseen tulisi pohjaehdotuksen mukaan 13 jäsentä. Muita toimielimiä olisivat tarkastuslautakunta, yksilöasiainjaosto, aluevaalilautakunta, tulevaisuus-, turvallisuus- ja yhdyspintalautakunnat, ​alueelliset neuvottelukunnat sekä vaikuttamistoimielimet, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto. Kokouksessa käytiin keskustelua toimielinrakenteesta, toimielinten jäsenmääristä, luottamushenkilöiden rooleista, valintaperusteista ja toimintatavoista. Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi ehdotuksen hyvinvointialueen poliittisen rakenteen jatkovalmistelun pohjaksi ja esittää sitä laajalle poliittiselle seurantaryhmälle. Hyvinvointialueen valmistelu etenee: tuleva talous keskustelussa Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä ja hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Suppea seurantaryhmä hyväksyi ja päätti lähettää kannanoton hyvinvointialueen kuntien ja sote-organisaatioiden vuoden 2022 talousarvioiden valmisteluun. Kannanotto liitteenä Sote-palvelutuotannon organisaation seuraavan taso Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 23.9.2021 hyvinvointialueen organisaatiorakenteen peruslinjaukset jatkovalmistelun pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon organisaation valmistelua on sen jälkeen jatkettu. Ilkka Luoma esitteli ehdotusta toimialueiden seuraavan tason organisaatioiksi. Vastuuvalmistelijat Johanna Patanen, perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Mervi Koski, ikäihmisten palvelut, Päivi Peltokorpi, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ja Päivi Lauri, kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut, esittelivät kukin vastuullaan olevan toimialueen seuraavan tason organisaation. Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueiden organisaation seuraavan tason jatkovalmistelun pohjaksi. Konsernipalvelujen organisaatio Konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen esitteli konsernipalvelujen organisaatiorakenteen valmistelutilanteen. Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu: Hallinto HR Talous ja hankinnat Tietohallinto Tekniset palvelut Ateria- ja puhtauspalvelut Viestintä Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi, että konsernipalvelujen valmistelu jatkuu seitsemän osa-alueen mallin pohjalta. Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma täydentyy Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshausta. POPsoten rakennehanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku mahdollistaa työn jatkamisen aina vuoden 2023 loppuun saakka. Valtionavustusta on saatavissa Pohjois-Pohjanmaan hankkeeseen 9,9 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatkavat nykyiset viisi kehittämisohjelmaa – hoitotakuu, ikäihmisten palvelut, kuntoutus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut – joita täydennetään uudella vammaispalvelujen kehittämisohjelmalla. Palvelujen sisällöllinen kehittäminen jatkuu rakenteellisen uudistuksen rinnalla, ja molemmat tukevat toinen toisiaan. POPsoten hanketyö kytkeytyy tiiviisti hyvinvointialueen valmisteluun.

Suppea poliittinen ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontui keskiviikkona 13.10. etäkokoukseen. Antti Ollikainen toimi kokouksen puheenjohtajana.

Hyvinvointialueen poliittinen rakenne

Osana hyvinvointialueen valmistelua on suunniteltu myös tulevan organisaation poliittista rakennetta. Kokouksessa oli asian käsittelyn aikana mukana myös poliittisten piirijärjestöjen edustajat.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto. Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen. Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus ja tarkastuslautakunta.

Aluevaltuustoon tulee Pohjois-Pohjanmaalla 79 jäsentä. Aluehallitukseen tulisi pohjaehdotuksen mukaan 13 jäsentä. Muita toimielimiä olisivat tarkastuslautakunta, yksilöasiainjaosto, aluevaalilautakunta, tulevaisuus-, turvallisuus- ja yhdyspintalautakunnat, ​alueelliset neuvottelukunnat sekä vaikuttamistoimielimet, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Kokouksessa käytiin keskustelua toimielinrakenteesta, toimielinten jäsenmääristä, luottamushenkilöiden rooleista, valintaperusteista ja toimintatavoista.

Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi ehdotuksen hyvinvointialueen poliittisen rakenteen jatkovalmistelun pohjaksi ja esittää sitä laajalle poliittiselle seurantaryhmälle.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee: tuleva talous keskustelussa

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä ja hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Suppea seurantaryhmä hyväksyi ja päätti lähettää kannanoton hyvinvointialueen kuntien ja sote-organisaatioiden vuoden 2022 talousarvioiden valmisteluun.

Kannanotto liitteenä

Sote-palvelutuotannon organisaation seuraavan taso

Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 23.9.2021 hyvinvointialueen organisaatiorakenteen peruslinjaukset jatkovalmistelun pohjaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon organisaation valmistelua on sen jälkeen jatkettu. Ilkka Luoma esitteli ehdotusta toimialueiden seuraavan tason organisaatioiksi.

Vastuuvalmistelijat Johanna Patanen, perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Mervi Koski, ikäihmisten palvelut, Päivi Peltokorpi, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ja Päivi Lauri, kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut, esittelivät kukin vastuullaan olevan toimialueen seuraavan tason organisaation.

Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueiden organisaation seuraavan tason jatkovalmistelun pohjaksi.

Konsernipalvelujen organisaatio

Konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen esitteli konsernipalvelujen organisaatiorakenteen valmistelutilanteen.

Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu:

  • Hallinto
  • HR
  • Talous ja hankinnat
  • Tietohallinto
  • Tekniset palvelut
  • Ateria- ja puhtauspalvelut
  • Viestintä

Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi, että konsernipalvelujen valmistelu jatkuu seitsemän osa-alueen mallin pohjalta.

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma täydentyy

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshausta.

POPsoten rakennehanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku mahdollistaa työn jatkamisen aina vuoden 2023 loppuun saakka. Valtionavustusta on saatavissa Pohjois-Pohjanmaan hankkeeseen 9,9 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatkavat nykyiset viisi kehittämisohjelmaa – hoitotakuu, ikäihmisten palvelut, kuntoutus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut – joita täydennetään uudella vammaispalvelujen kehittämisohjelmalla.

Palvelujen sisällöllinen kehittäminen jatkuu rakenteellisen uudistuksen rinnalla, ja molemmat tukevat toinen toisiaan. POPsoten hanketyö kytkeytyy tiiviisti hyvinvointialueen valmisteluun.