Tiedote

Hyvinvointialue rakentuu: tarkastelussa talous

Julkaistu:

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui etäkokoukseen puheenjohtaja Ilkka Luoman johdolla tiistaina 16.11.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta. Valmistelu etenee ripeästi eri osa-alueilla.

Tietojärjestelmien muutostöihin on haettu erillistä valtion rahoitusta. ICT-rahoitushakuun on tullut ministeriöltä lisäselvityspyyntö, jossa korostetaan, että rahoitusta voi saada ainoastaan järjestämisvastuun häiriöttömän siirtämisen kannalta välttämättömiin tehtäviin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut päätöksen yhden miljoonan suuruisesta ennakkorahoituksesta, jota voi käyttää hakemuksessa esitettyihin ICT-valmistelun kohteisiin.

Käsittelyssä väliaikaishallinnon kuluvan vuoden talouden toteutuma-arvio ja ensi vuoden talousarvio

Sote-ministeriryhmän tiedotteen mukaan hyvinvointialueen valmistelun rahoitus turvataan ja lisärahoitusta osoitetaan tarvittaessa valtion vuoden 2022 lisätalousarvioissa. Hyvinvointialue joutuu tässä vaiheessa ratkaisemaan, miten valmistelua jatketaan tiedossa olevilla rahoituspäätöksillä.

Nyt laadittu väliaikaishallinnon vuoden 2022 talousarvio on ehdollinen lisärahoitukselle.

Vastuuvalmistelijoilta pyydetty arvio väliaikaishallinnon vuoden 2021 talousarvion toteutumasta ja ehdotus tarvittavista resursseista vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden ajaksi ovat tarkentuneet. Ehdotusten mukainen arvio ajalle 1–6/2022 on noin 5,66 miljoonaa euroa. Vahvistettu valmistelurahoitus on koko vuodelle noin 3,75 miljoonaa euroa.

Ehdotettavassa talousarviossa vastuuvalmistelijoiden ehdotuksia on supistettu niin, että kuuden ensimmäisen kuukauden loppusumma on 5 miljoonaa euroa.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutuma-arvion ja hyväksyi ehdollisesti hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion. Hyväksymisen edellytyksenä on 3,75 miljoonan euron vahvistetun valmistelurahoituksen ylittävältä osalta, että valtiovarainministeriö hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoitukseksi 10 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Rekrytoinneissa voidaan edetä siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2021 saakka tai siihen saakka, kun kyseessä olevaa vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Muiden valmistelijoiden osalta sopimuksia voidaan jatkaa 31.5.2021 saakka tai siihen saakka, kun kyseessä olevaa vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään.

Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely aikaisintaan 1.12.2021 ministeriöiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Ehtona sopimuksissa on, että hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, jos hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää valmistelurahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista.

Päätös viedään tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

Hyvinvointialueneuvotteluissa teemoina perustason palveluiden saatavuus ja laatu sekä ikäihmisten palvelujärjestelmä

Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden kesken järjestetään vuosittain hyvinvointialuelain mukaiset neuvottelut. Pohjois-Pohjanmaan seuraava neuvottelu on Helsingissä 14.1.2022.

Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat neuvottelussa ovat:

–          Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

–          Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot

Hyvinvointialueen puolesta neuvotteluun osallistuvat muutosjohtaja Ilkka Luoman lisäksi Kirsti Ylitalo-Katajisto, Johanna Patanen, Petteri Helisten, Jouko Luukkonen ja Anu Vuorinen. Hyvinvointialueen puheenvuoron käyttää Ilkka Luoma.

Aluevaalien kuulutukset julkaistaan verkossa ja Kalevassa

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Vaalilaissa on määräyksiä siitä, mistä asioista on aluevaaleissa ilmoitettava kuulutuksella.

Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esitti ja valmistelutoimielin hyväksyi, että hyvinvointialueen väliaikaishallinnon aikaiset kuulutukset julkaistaan POPsoten verkkosivuilla ja tarvittaessa tiiviillä ilmoituksella sanomalehti Kalevassa, jonka toiminta-alue on koko Pohjois-Pohjanmaa.

Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen toinen vaihe hahmottuu

Infrapalvelujohtaja Ollipekka Huotari esitteli OYS:n tulevaisuuden sairaalan toisen vaiheen toteuttamisen ja allianssisopimuksen valmistelua.

Työ jatkuu

Seuraava ja samalla vuoden 2021 viimeinen valmistelutoimielimen kokous on tiistaina 7.12.2021 kello 9–12.