Tiedote

Huomiota lasten lihavuuteen

Julkaistu:

Lasten lihavuuden alueellinen hoitoketju ja hoitokäytännöt Pohjois-Pohjanmaalla on päivitetty, jotta ylipainoisuuden kehitys saadaan pysäytettyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset 2019 -tutkimuksen mukaan lasten ylipainoisuus ja lihavuus ovat yleisiä. Vuonna 2019 vähintään ylipainoisia oli 27 prosenttia 2–16-vuotiaista pojista ja 17 prosenttia tytöistä.

Pohjois-Pohjanmaalta lasten ylipainosta ja lihavuudesta on käytettävissä tietoa 18 kunnasta. Pojilla ylipaino on yleisempää kuin tytöillä. Seitsemässä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa 2-6 -vuotiailla pojilla ylipainoa ja lihavuutta on enemmän kuin maassa keskimäärin ja kuudessa kunnassa ylipaino ja lihavuus on yleisempää 2-6 -vuotiailla tytöillä kuin Suomessa keskimäärin.

Vanhempien lasten kohdalla ylipainon ja lihavuuden yleisyys vastaa pääpiirteittäin suomalaista keskitasoa.

Lasten lihavuuden hoitoon tartuttiin Pohjois-Pohjanmaalla: Alueellinen hoitoketju on päivitetty kokonaisuudessaan. Hoitoketjun sisällössä on huomioitu vuonna 2020 julkaistu Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) käypä hoito -suositus sekä PPSHP:n lasten lihavuuden hoidon toimintakäytännöt.

Hoitoketju löytyy terveysportista.  Se sopii toimintaohjeeksi lasten lihavuuden hoidon yhteistyössä ja malliksi paikallisen hoitoketjun laatimiseen.