Uutiset

Loppusanat: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Julkaistu:

 Loppusanat: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pasi Parkkila

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja sekä henkilöstölehti Pohjanpiirin päätoimittaja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 1.1.1988 -31.12.2022. Aikajanan aikajanan alku voisi yhtä hyvin olla 1971, jolloin alueemme 38 kuntaa ja Oulun yliopisto perustivat valmistumassa olevan yliopistollisen keskussairaalan ylläpitämiseksi Oulun yliopistollisen keskussairaalaliiton. Pohjois-Pohjanmaan yliopistollisen sairaanhoitopiirin nimellä toiminta alkoi 1.1.1988, jolloin piiriin liittyivät Oulunsuun sairaala, Oulaskankaan aluesairaala ja Raahen aluesairaala. Vuotta myöhemmin mukaan tulivat Heikinharjun ja Visalan sairaalat. Oulun ympäristökuntien sairaala ja Päivärinteen sairaala liittyivät osaksi sairaanhoitopiiriä vuoden 1991 alusta. Erikoissairaanhoitolain voimaan tultua vuonna 1991 nimi muuttui Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriksi.Sairaanhoitopiirin tärkein tehtävä on ollut koko sen toiminta-ajan oman alueemme ja koko pohjoisen Suomen asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Vuodesta 2010 alkaen myös kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ovat olleet osa toimintaa. Lisäksi yliopistosairaalalle kuuluvat tehtävät: tutkimus, opetus ja kehittäminen ovat olleet koko ajan näkyvästi esillä sairaanhoitopiirin arjessa. Ja näin on syytä olla jatkossakin, samalla kun perustason palveluja oikeutetusti vahvistetaan. Uusi OYS aloittaa vähän historiaa toistaen toimintansa vuoden 2023 aikana!

Sairaanhoitopiirin historia ei ehkä tunnu vuosina pitkältä, mutta kuluneina vuosikymmeninä on tapahtunut paljon. Väestön rakenne ja aluerakenne ovat hyvin erilaiset nyt kuin 1960-, 1970 ja 1980-luvuilla, joiden pohjalle sairaanhoitopiirien toiminta koko Suomessa rakennettiin. Teknologinen kehitys, infrastruktuurin parantuminen sekä uudet lääkkeet ja hoitomenetelmät mahdollistavat palvelujen tuottamisen aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Tulevina vuosina digitaaliset palvelut tulevat ottamaan entistä suuremman roolin. Ajan ja paikan merkitys vähenee ja hämärtyy. Samalla väestön palvelutarve kasvaa ja tietoisuus hoitomahdollisuuksista lisääntyy. Yhteiskunnalle kehitys on merkinnyt myös nopeasti kasvavia kustannuksia, joiden hillitsemiksi on kansallisesti haettu parempia ja tehokkaampia tapoja ja rakenteita elintärkeiden palvelujen tuottamiseksi.    

Useiden yritysten jälkeen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva lainsäädäntö vahvistettiin 29.6.2021. Sen mukaisesti vuoden 2023 alusta lukien vastuu em. palvelujen järjestämisestä siirtyy pääosin 21 hyvinvointialueelle. Tämä merkitsee myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lakkaamista 31.12.2022 ja sen toiminnot tulevat osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta (Pohde).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (ja muiden alueemme kuntien ja kuntayhtymien soten ja pelastustoimen) huippuammattilaiset siirtyvät eri menettelytavoilla uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Sairaanhoitopiiri on ollut hyvä työnantaja, ja sen palvelut ovat olleet korvaamattomia koko Pohjois-Suomelle.

Me kaikki voimme olla ylpeitä siitä työstä, jota olemme saaneet tehdä alueemme ihmisten hoitamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  Nyt on aika katsoa pian tapahtuvaa muutosta positiivisin mielin. Sinä ja minä, me kaikki teemme uudesta hyvinvointialueesta sen, mitä se tulee arjessa olemaan.

Viestintä on aina ollut ja on yksi kaikkein vaikeimpia tehtäviä organisaatiosta riippumatta. Samalla se tärkeyttä on mahdotonta yliarvioida. Viestinnän kautta niin me työntekijät kuin palveluita käyttävät kansalaiset saavat tarvitsemaansa informaatiota ja sen kautta myös muodostuu meidän julkisuuskuva. Pohjanpiiri on osaltaan hoitanut tätä tehtävää vuodesta 1972 alkaen, ensin OYKS Tiedotuslehti -nimellä ja vuodesta 1989 Pohjanpiiri-nimellä.

Allekirjoittaneella on ollut kunnia toimia lehden päätoimittajana vuodesta 2001 alkaen, 128 numeron ajan. Myös uusi hyvinvointialue ansaitsee oman ”Pohjanpiirinsä” välittämään tietoa toiminnasta, taloudesta, päätöksenteosta ja ennen kaikkea työntekijöiden ja potilaiden kokemasta, iloista ja suruistakin. Sitä odotellessa on aika katsoa, osin kaihoisin, mutta ennen kaikkea luottavaisin ajatuksin eteenpäin. Kiitos Pohjanpiiri, kiitos sairaanhoitopiiri, tervetuloa hyvinvointialue Pohde!

Lue lisää hyvinvointialueen toiminnasta PPSHP:n henkilöstö- ja sidosryhmälehti Pohjanpiiristä.