Blogi

14.06.2021

Biopankki Borealis tutkimuksen tukena

Potilaiden hoito ja diagnostiikka kehittyvät vain tutkimuksen kautta. Tutkimusta varten biopankki kerää ja säilyttää kudos- ja verinäytteitä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä. …

Mikä perusterveydenhuollon yksikkö?

Otsikon kysymyksen olen kuullut useasti vuosien aikana työskennellessäni Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) perusterveydenhuollon yksikössä ensin muutaman vuoden yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen tiimoilta asiantuntijalääkärinä …

Päivystys, ensihoito ja kotisairaala tiiviiseen yhteistyöhön

Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen vaikutusalueen kunnissa ollaan siirtymässä yhä enemmän kotisairaalatoimintaan.  Potilaita pyritään hoitamaan kotona, jolloin päivystyspoliklinikoiden ja vuodeosastojen kuormittavuutta pystytään …

Potilastietojärjestelmä kasvaa ja paranee

Esko Systems sai vuoden 2020 alussa vastuulleen – ei enempää eikä vähempää kuin – Esko-potilastietojärjestelmän jatkokehittämisen ja ylläpidon. Esko-potilastietojärjestelmä koostuu …