Blogi

Uusi OYS meille ja tuleville sukupolville

Julkaistu:

 Uusi OYS meille ja tuleville sukupolville

Ilkka Luoma

ILkka Luoma on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja.

Uuden OYSin rakentaminen on kansallisesti ja alueellisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja koko OYS-erityisvastuualueella erittäin merkittävä hanke niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Lähes koko yliopistollisen sairaalan infrastruktuurin kerralla uudistava ja korvaava miljardiluokan hanke herättää laajaa mielenkiintoa. Hankkeeseen liittyy merkittäviä odotuksia, jotka kohdistuvat muun muassa tuottavuuden kasvuun, toimintatapojen muutokseen ja nykyistä potilaslähtöisempien toimintamallien sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Jättihankkeen toiminnallinen ja taloudellinen sekä yleisemminkin hankkeeseen liittyvä riskien hallinta herättää ymmärrettävästi huolta.

Huolimatta jo vuonna 2012 käynnistyneestä suunnittelusta ja vuosia sitten tunnistetusta tarpeesta korvausinvestointiin, esillä on usein kysymys: onko hanke välttämätön, kiireellinen ja tarpeellinen ja onko sen laajuus oikea?

Tähän kysymykseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on kyettävä nyt ja tulevaisuudessakin vastaamaan niin alueen väestölle, sairaanhoitopiirin omistajakunnille, sidosryhmille kuin sosiaali- ja terveysministeriöllekin, jonka käsissä niin kutsutun rajoittamislain mukainen rakentamisen poikkeuslupa on.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on muutoksessa ja tämä on johtanut sairaalan rakentamishankkeen lisäksi moniin muihin muutoksiin PPSHP:ssa. Toimintaympäristön muutosten vuoksi sairaanhoitopiiri uudisti vuonna 2019 strategiansa. Uuden strategian mukaisesti organisaatiomme arvoja ovat ihmisarvo eli kohtelemme ihmisiä tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti; vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja uusiutumiskyky sekä avoimuus. Strategia korostaa myös muun muassa asiakaslähtöisyyttä, integraatiokehityksen vahvistamista sekä henkilökunnan osaamisesta ja riittävästä osaamispääomasta huolehtimista. Voidaan oikeutetusti kysyä: tukeeko sairaalan rakentamishanke organisaatiomme uuden strategian arvoja ja tavoitteita?

Yliopistollinen sairaala ja rakennettavat seinät ovat potilaita varten – kaiken toiminnan keskiössä on erikoissairaanhoitoa vaativa potilas. Uusi teknologia, uudet toimintamallit ja modernit tilat eivät vielä turvaa laadukasta, potilaslähtöistä ja oikea-aikaista hoitoa, vaan sen tärkein takaaja on riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Oulun yliopisto sekä alueen muut sosiaali- ja terveydenhuollon alojen oppilaitokset tuottavat suurimman osan henkilökunnastamme. Tärkeä tulevaisuuden palveluiden turvaamisen sekä jatkuvuuden tae onkin varmistaa alueemme koulutusorganisaatioiden toimintamahdollisuudet ja vetovoimaisuus. Koulutusvaiheen jälkeen työnantajana meidän on varmistettava veto- ja pitovoimamme, kun kilpailu osaavasta henkilökunnasta kiristyy.

Uusi yliopistollinen sairaala lisää sekä veto- ja pitovoimaamme että antaa nykyistä paremmat yhteistyön mahdollisuudet myös peruskoulutuksessa ja tieteellisessä tutkimustyössä – alan yritysten kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä unohtamatta. Rakentamishankkeen kautta takaamme, että yliopistotasoista erikoissairaanhoitoa on tulevillekin sukupolville saatavilla Pohjois-Suomessa. Potilas on siis keskiössä.

 

Suomalainen sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmä on ehdottomasti kokonaisuudistuksen tarpeessa. Pääministeri Sanna Marinin hallitus vie hyvinvointialueisiin sekä palveluintegraatioon perustuvaa palvelujärjestelmän uudistusta määrätietoisesti eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Myös OYSin uudisrakentamishanke ottaa palvelujärjestelmän kokonaisuudistuksen huomioon. Tämä näkyy muun muassa sairaalan sijainnissa, joka mahdollistaa integraation peruspalveluihin, sekä rakentamishankkeen laajuudessa.

Huolimatta alueemme väestön ja palvelutarpeen kasvusta sairaala tulee olemaan noin 20 prosenttia nykyistä pienempi bruttoneliöillä mitattuna. Tämä on mahdollista muun muassa digitalisaation sekä alueelle jalkautuvien erikoissairaanhoidon palveluiden ansiosta. Peruspalvelut, palveluintegraatio ja hoito- ja palveluketjut on vahvasti huomioitu rakentamishankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Erikoissairaanhoito ja yliopistollisen sairaalan rakentamishanke ei siis ole erillinen saarekkeensa, vaan se nivoutuu osaksi tulevaa hyvinvointialueen palvelustrategiaa ja -kokonaisuutta.

 

Hankkeen eteenpäin vieminen on vaatinut jo tähän saakka valtavasti osaamista ja ponnisteluita niin organisaatiomme hoidollisista palveluista huolehtivalta henkilökunnalta kuin teknisestä suunnittelusta vastanneilta – tukipalveluita unohtamatta. Mutta ennen kaikkea hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman sairaanhoitopiirin omistajakuntien sekä alueen päätöksentekijöiden vahvaa tukea ja yksituumaisuutta. Myös sosiaali- ja terveysministeriön tuki ja ymmärrys hanketta kohtaan on ollut etenemisen edellytys.

Haluankin lopuksi lausua nöyrän kiitoksen sairaanhoitopiirin omistajakunnille, päätöksentekijöille niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla sekä sosiaali- ja terveysministeriölle – ilman teidän kaikkien tukea meille kriittisen tärkeää hanketta kohtaan emme olisi nyt konkreettisesti etenemässä näin erinomaisella tavalla.

Ilkka Luoma

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja